Olavsfestdagene_flagg (Foto: olavsfestdagene.no)

Olavsfestdagene: Årsakene til underskuddet lagt fram

Knutepunktfestivalen Olavsfestdagene fikk en økning i tilskudd på statsbudsjettet på 1,5 millioner kroner, og i Trondheim har man funnet årsakene til årets underskudd.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

For 2009 står Olavsfestdagene i Trondheim med et samlet tilskudd fra Kulturdepartementet på 7,8 millioner kroner, mot 6,3 millioner kroner i 2008.

Dagen etter budsjettframleggelsen stod Olavsfestdagene fram med årsaken til underskuddet fra 2008 på 6,88 millioner kroner.

Til NRK sier direktør Randi Wenche Haugen at det har vært en manglende realitetsorientering i budsjetteringen, og at det var for høyt budsjettert på sponsor, for optimistisk budsjetterte billettinntekter, store omkostninger på honorar, og store kostnadssprekker på alt som har med teknikk, rigg, scene, lyd og lys.

I følge Adresseavisen har overskridelsen på produksjonen Eystein av Nidaros vært den verste. Forestillingen var beregnet som et tapsprosjekt som skulle koste festivalen 1,7 millioner kroner, mens kostnaden til slutt ble på 2,5 millioner kroner, altså 759.000 mer enn beregnet.

— Avvikene er ikke løftet opp til styret. Styret har på hvert møte blitt framlagt positive rapporter, sier styreleder Trude M. Nøst i Olavsfestdagene til Adresseavisen.

For sent for budsjettet

Til NRK sier kulturminister Trond Giske at statsbudsjettet ble laget før departementet ble klar over Olavsfestdagenes økonomiske problemer, og at budsjettet nok hadde sett annerledes ut dersom det hadde blitt laget to uker senere.

— Budsjettet er jo i realiteten ferdig i begynnelsen av september, og da går tallene videre til finansdepartementet. Da de første meldingene om økonomisk rot kom, var det for sent å gjøre endringer, sier Giske.

Olavsfestdagene la fram sitt underskudd på en pressekonferanse 11. september.

Kritikk fra andre festivaler

Svein Bjørge, daglig leder i Steinkjerfestivalen, mener at Olavsfestdagene har blamert hele knutepunktordningen og at den faste statlige millionstøtten til knutepunktfestivalene er prisdrivende og skaper vanskelig konkurranseforhold.

— Jeg ønsket Madrugada til Steinkjer-festivalen i sommer, og opplevde at hver gang jeg la inn et bud, tok det en halvtime før Olavsfestdagene hadde lagt på 50.000. Madrugada endte opp med å få meget godt betalt for å opptre på Olavsfestdagene. Jeg er ikke bitter på verken bandet eller managementet deres, men dette er et klassisk eksempel på hvordan knutepunktmidlene kan misbrukes, sier Bjørge til Dagsavisen.

Erlend Mogård Larsen i Bureau Storm, by:larm, Storåsfestivalen, og Trænafestivalen sier dette til Dagsavisen:

— Og dette er ikke et enesteående eksempel: Store knutepunktfestivaler virker konkurransevridende i markedet. Det har vi opplevd mange ganger før og vil oppleve igjen.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev