Honningbarna på Miniøya og Kulturfest Tøyen i Oslo, 2017 (Foto: Lars Opstad/Kulturtanken)

Ny satsing på musikk for barn og ungdom

Kulturrådet har sett av 2,5 millionar kroner til forsøksordninga Uhørt! for produksjon og formidling av musikk til barn og ungdom.

Kalender

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Uhørt! er ein del av Kulturrådets langsiktige satsing på kunst og kultur for og med barn og unge, skriver Kulturrådet i ei pressemelding om den nye ordninga.

Målet med den nye ordninga er å stimulere kunstnarar og produksjonsmiljø til å rette seg til eit yngre publikum, slik at barn og ungdom får eit større og meir variert tilfang av gode musikkproduksjonar. – Barn og ungdom skal ha tilgang til like gode musikkopplevingar som vaksne, seier Lars Petter Hagen, nyutnemnd rådsleiar for Norsk kulturråd og tidlegare medlem i Kulturrådets faglege utval for musikk.

Brei satsing på barn og unge
– Kulturrådet ønsker at skaping av kunst for barn og ungdom skal vere eit attraktivt arbeidsfelt for fleire musikarar, komponistar, arrangørar og produksjonsmiljø i heile landet, seier Hagen.

Lars Petter Hagen (Foto: Victoria Stevens)

Barn og ungdom er eit av Kulturrådets strategiske satsingsområde og alle støtteordningane i Kulturfondet skal innanfor rammene sine bidra til å legge til rette for at barn og unge over heile landet får ta del i kunst- og kulturopplevingar av høg kvalitet, både som publikum og som medaktørar i skapande prosessar, melder Kulturrådet.

Gjennom Uhørt! lyser Kulturrådet ut 2,5 millionar kroner som skal gjere det mogleg for fleire aktørar å formidle musikk til eit ungt publikum. Den nye ordninga legg til rette for at ambisiøse idear skal få ei heilskapleg og god finansiering der kostnader til både produksjon og turné eller anna formidling kan søkast om i éin og same søknad. Midla skal gjere aktørar i stand til å få finansiert større satsingar, der det blir gitt tid og rom til utvikling av konsept, kunstnarisk idé, samarbeidsformer og formidlingsmåtar. Ordninga skal òg gi rom for å utvikle nye konsept og formidlingsmåtar basert på eksisterande produksjonar og verk, forklarar Kulturrådet i pressemeldinga.

Eit breitt felt av aktørar
Ordninga rettar seg mot musikarar, komponistar, produsentar, kuratorar i arrangør- og festivalfeltet og andre som ønsker å prioritere eit yngre publikum. Det blir etterlyst søkarar og samarbeidsprosjekt frå ulike produksjonsmiljø innan alle musikksjangrar. Ordninga rettar seg til etablerte aktørar, men vil òg stimulere til å rekruttere nye aktørar. Det er eit mål at prosjekta bidreg til fagleg og kunstnarisk utvikling på feltet.

Første søknadsfrist er 15. mai. Det vil komme minst to søknadsfristar til etter det, og ordninga vil verke òg i 2021. Kriterium, krav til søknader og søknadsskjema vil bli lansert på nettsida av ordninga omkring éin månad før søknadsfristen.

Les meir om den nye ordningaNorsk kulturråds hjemmesider.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev