Sigmund Valberg_bak (Foto:eget)

Ny musikkutstyrsordning etablert

INTERVJU: Fredag 21. november 2008 vart Musikkutstyrsordningen stifta. Ordninga er ei samanslåing av Norgesnettet og Musikkverkstedsordningen, og skjer i tråd med Stortingsmeldinga ”Samspill – Et løft for rytmisk musikk” samt signal frå Kulturdepartementet. – Vi føler oss trygge på at den nye Musikkutstyrsordningen kommer til å bli en bedre ordning for alle brukerne, seier dagleg leiar i Norgesnettet, Sigmund Valberg, til Ballade.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Ida Habbestad

I forslaget til statsbudsjettet for 2009 heiter det om Musikkutstyrsordningen at ”ordningen foreslås etablert fra 2009 med 36,5 mill. kroner basert på en økning på ca. 10 mill. kroner samt omdisponering av midler til Musikkverkstedsordningen og til Norgesnettet”.

Her og i Stortingsmeldinga vart det altså give tydelege signal om at departementet ynskte seg ei samanslåing av Norgesnettet og Musikkverkstedordningen.

Medlemsorganisasjonen Norgesnettet har vore ein spelestadsordning retta mot profesjonalisering av teknisk utstyr, og har delvis tangert Musikkverkstedordningen (MVO, organisert frå Norsk Musikkråd), som har gitt stønad til øvings- og framføringsutstyr, bygningsmessig tilretteleggjing, opplæring og kortare kurs.

Opplæring og kurs over i Frifond

21. november vart dei to organisasjonane slått saman, og me bed dagleg leiar av Noregsnettet, Sigmund Valberg, om å forklara kva konsekvensar denne samanslåinga vil få for brukarane av organisasjonane.

– I forhold til virksomheten som MVO har hatt der man blant annet kan søke om støtte til opplæring og kurs, har Stortinget sagt at at dette skal tas ut og behandles i Frifond som også forvaltes av Norsk Musikkråd. Siden det har vært ganske store summer som går til opplæring og kurs har Norgesnettet foreslått at vi lager en overgangsordning for dette i 2009.

– Men ut over dette som Stortinget og departementet eksplisitt har sagt, vil ikke den nye organiseringen føre til de store forandringene fra tidligere. Man kommer til å gå gjennom alle sider ved ordningene for å se om noe kan forbedres. Den jobben skal styret gå i gang med nå, og vi føler oss trygge på at den nye Musikkutstyrsordningen kommer til å bli en bedre ordning for alle brukerne, seier Valberg.

Eit løft saman

Gjennom det siste halve året har Musikkverkstedordningen og Norgesnettet hatt ei rekkje møte for å planleggja etableringa av den nye ordninga. Kva fordelar ser dei for seg ved samanslåinga?

– Norgesnettet har først og fremst vært en organisasjon for spillesteder, som leverandør for å ivareta teknisk infrastruktur. Nå åpnes det for at man kan jobbe mer målrettet for flere spillesteder og for flere ulike grupper rytmiske sjangere. Det blir et løft sammen, i stedet for hver for seg, seier Valberg.

– Et sted som begge organisasjonene har vært med på å utvikle er Union Scene i Drammen, som viser hva man kan få til sammen. Jeg mener at Union Scene har vært navet i den forandringen og byutviklingen som har skjedd i Drammen de siste årene. Norgesnettet sin tanke i denne sammenslåingsprosessen er blant annet å drøfte hvordan vi skal få til å bygge scener som Union Scene rundt i landet utenfor Oslo, Trondheim og Bergen. Både artister som turnerer og publikum har et stort behov for slike steder.

Det er Landslaget for Spelemenn, Norsk folkemusikk- og danselag, Norsk jazzforum og Norsk Rockforbund som står som stiftarar av den nye organisasjonen, som vil verta organisert som ei forening. Genreorganisasjonane vil utgjera generalforsamlinga, og styret er ansvarlege for drift.

– Det er viktig å understreke at Musikkutstyrsordningen ikke skal være en interesseorganisasjon, men en organisasjon som jobber målrettet og støtter alle typer prosjekter. Det skal heller ikke være krav om medlemskap i noen av organisasjonene for å kunne søke støtte. Musikkutstyrsordningen skal være en ordning rettet mot det rytmiske miljøet som sådan, seier Valberg.

Nye midlar til øvingslokale

Musikkutstyrsordningen ser ut til å få ei auke på 10 millionar kronar – er det teke stilling til fordelinga av desse?

– Foreløpig er dette altså et forslag. Det er Stortinget som bevilger, og som har foreslått at man skal slå sammen de eksisterende tilskuddene, og i tillegg legge på 10 millioner ekstra. Disse 10 millionene skal øremerkes til musikkbinger – mobile øveanlegg – og vi allerede i gang med å jobbe med et sånt prosjekt for 2009.

Vil der ut over dette bli gjort andre prioriteringar enn dei eksisterande?

– Det vil jeg ikke forskuttere noe om. Det er styret som sammen med departementet vil være med på å fordele midler i 2009 som en overgangsordning. Det er de som vil ha det siste ordet der. Jeg tror ellers at man skal tenke langsiktig på dette. 2009 blir et overgangsår hvor man faser ut gamle ting før man kan gå i gang med nye i 2010.

Siste søknadsfrist i den gamle ordninga gjekk ut den 15. november. Korleis vil brukarane verta informert?

– Det blir sendt ut egen informasjon fra styret i Musikkutstyrsordningen til alle som har søkt 15. november. Det jobbes med å forfatte korrekt informasjon, og alle vil få sin søknad behandlet. Informasjonen vil komme direkte fra styret, sier Valberg.

Frå 21. november og fram til og med første ordinære generalforsamling utgjer følgjande personar styret i Musikkutstyrsordninga: Arnfinn Bjerkestrand (styreleder), Roy Botten, Haldis Gjømle, Jan Ole Otnæs, Kari Grete Jacobsen, Miriam Segal (vara), Daniel Nordgård (vara) og Tony Winkler (vara).

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev