Papirbunke_høy

Over én milliard til musikk

STATSBUDSJETTET: Kulturbudsjettet for 2009 viser at det tilføres 786,5 millioner kroner til kulturfeltet. I denne potten finnes 120 millioner kroner til musikk. Forslaget fra stortingsmeldingen Samspill om tre nye store nye støtteordninger i det rytmiske feltet, lagt under Norsk kulturråd, blir etablert fra 2009. – Dette er en kjempefin start, men det er klart at disse pengene i stor grad forsvinner i de tiltakene som allerede er der, sier Lene Furuli i Norsk folkemusikkformidlig om den arrangørstøtteordningen.

Kalender

Popquiz på Røverstaden

19/10/2020 Kl. 19:00

Oslo

Cikada RBK + EAU

23/10/2020 Kl. 18:30

Oslo

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Av Carl Kristian Johansen

Den samlede bevilgningen til musikkfeltet blir dermed på 1,1 milliarder kroner i 2009.

I stortingsmeldingen Samspill, som ble lagt fram i våren 2008, lå det inne et forslag om å samle floraen av støtteordninger på det rytmiske feltet i tre store og genreovergripende ordninger.

Dette blir nå gjennomført og ordningene blir lagt under Norsk Kulturråd.

Det betyr at det blir tre nye tilskuddordninger i kategoriene arrangører, musikere og utstyr fra 2009.

Formålet med ordningen for musikkutstyr er å sikre tilgang til øvingslokaler i hele landet og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk, heter det i budsjettet.

I utstyrsordningen vil det ligge 36,5 millioner kroner. Den skal være basert på en økning på 10 millioner kroner, samt at det også foretas en omdisponering av statlige midler som i 2008 har blitt tildelt Musikkverkstedordningen og NorgesNettet. Det medfører at tilskuddene til disse vil bli avviklet. Samtidig legges det vekt på at kompetansen i disse organisasjonene skal bli videreført.

— Alle norske byer blir byer for rytmisk musikk

— Den satsningen som kommer nå er kjempegledelig. Norgesnettet og Musikkverkstedordningen slås sammen fra 2009, og utstyrsordningen blir dermed en ny organisasjon som Kulturrådet skal forvalte, sier Sigmund Valberg, daglig leder i NorgesNettet.

— I dette ligger det at man skal satse breiere og mer målrettet med det som har å gjøre med teknisk utstyr, øvingslokaler og scener under ett. I den totale potten ligger det en kjempesatsning på musikkbinger, og 10 millioner kroner er øremerket nye øvingslokaler. Med dette grepet gjør Giske det han har sagt om å gjøre alle norske byer til byer for rytmisk musikk, mener Valberg.

— Kjempefin start

Tilskuddsordningen for arrangører etableres med 10 millioner kroner for 2009. Ordningen er finansiert basert på en styrking på 4,7 millioner kroner, samt en omdisponering av midler som i 2008 ble bevilget til blant annet Turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk og Norsk jazzforum, som fra 2009 ikke skal gi tilskudd til klubber og scener av statlige midler.

— Dette er en kjempefin start, men det er klart at disse pengene i stor grad forsvinner i de tiltakene som allerede er der. Rock og jazz må få det de allerede har, og de nye og friske midlene skal fordeles på alle, sier Lene Furuli, daglig leder i Norsk folkemusikkformidling, om den nye genreovergripende arrangørstøtteordningen.

Furuli håper på en opptrapping i arrangørstøtteordningen i framtidige budsjett.

— Men nå er ordningen der og det bør vi være glade for i dag. Så får vi ta det langsiktige når ordningen får en form. Helårsarrangørene har en kjempeutfordring, og vi opplever at det er veldig liten risikovilje blant disse – ikke bare i folkemusikkgenren. Nå som konsertvirksomhet er hovedinntektskilde for artistene er det viktig å tilrettelegge for at arrangørene kan betale OK honorarer, drive godt PR-arbeid og bygge miljø lokalt, slik Gabriel Fliflet har greid med klubben Columbi Egg i Bergen, sier Furuli.

Et nødvendig løft

— Endelig! Kampen for en stor arrangør- eller klubbstøtteordning har vært Norsk Rockforbunds kampsak nr. 1 de siste åtte-ti årene. Vi er veldig glade for at arrangørfeltet nå får et nødvendig løft – og det i grevens tid, uttaler Monica Larsson i Norsk Rockforbund i en pressemelding.

Klubbstøtteordningen i Norsk Rockforbund ble innført som et prøveprosjekt på én million kroner i 2007, og i løpet av 2008 kom det inn søknader på til sammen seks millioner kroner, i følge Rockforbundet.

— Ettersom platesalget har gått ned de siste årene, ser vi at live-scenen har blitt en stadig viktigere inntektskilde for artistene. Det er klubbene som er grasrota i norsk musikk, og bidrar til talentutvikling og levende lokalmiljøer. Både publikum og artister fortjener levende musikk i hele landet, hele året, sier Larsson.

Tilskuddsordningen for musikkfestivaler under Norsk kulturråd øker med to millioner kroner til 29,562 millioner kroner. Tilskuddsordningen for musikkensembler øker med tre millioner til 18.189 millioner, tilskuddsordningen for kirkemusikk øker med 234.000 kroner til 5.562 millioner, og innkjøpsordning for musikk øker med tre millioner til 16.412 millioner.

Den Norske Opera & Ballett får økt tilskuddet med 40 millioner kroner til 386 millioner kroner. I tillegg styrkes region- og distriktsopera med 8,8 millioner kroner til 43,6 millioner kroner statsbudsjettet for 2009.

Kulturbudsjettet for 2009 er totalt på 8,474 milliarder kroner. Økningen i budsjettet er på 10,2 prosent. Årets økning er på 786,5 millioner kroner, mot 513 millioner på budsjettet for 2008.

Les hele budsjettet på denne lenken.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Fagansvarlig

Norsk jazzforum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev