Morten Walderhaug (Foto: Lisbeth Risnes)

Musikkinformasjonssenteret – nye skritt framover!

Onsdag 16. oktober er en merkedag i Norsk Musikkinformasjons historie. Senteret har nå fått nytt navn, ny formålsparagraf, ny grafisk design og en rekke nye nettbaserte tjenester. MIC-direktør Morten Walderhaug forteller her om den store satsingen, som nå omfatter hele to nettaviser – Ballade.no og en ukentlig, engelskspråklig nyhetstjeneste.

Kalender

Av Morten Walderhaug, direktør, Musikkinformasjonssenteret

Norske musikere og komponister møtes i dag av et voksende publikum og en stigende interesse verden over. Innen en lang rekke genrer og musikalske uttrykksformer produserer Norge talenter, kunstnere og artister, ensembler, orkestre og band som vekker oppsikt både i og utenfor landets grenser.

Med dette som utgangspunkt gjennomfører tidligere Norsk Musikkinformasjon (NMI) nå en moderniseringsprosess, og framstår fra onsdag 16. oktober med nytt navn, ny formålsparagraf, en ny grafisk design og en rekke nye nettbaserte tjenester.

Med Musikkinformasjonssenteret/Music Information Centre Norway som nytt navn og MIC som forkortelse, får senteret et navn som tilsvarer den benevnelse de fleste av de øvrige 43 senterne innen International Association of Music Information Centres (IAMIC) har i dag.

Gjennom aktivt profilerings- og informasjonsarbeid skal «nye» MIC arbeide med alle genrer uavhengig av estetisk ståsted og synliggjøre kvalitetene hos landets profesjonelle komponister, musikere, og andre aktører i bransjen. Vår oppgave skal være å bidra til økt bruk av norsk musikk i inn- og utland.

Vår nye grafiske design er utviklet av designer Martin Kvamme i Virtual Garden. Det har vært et mål å styrke senterets identitet i norsk og utenlandsk offentlighet og vår nye design vil i framtiden prege alle våre tjenester og trykte medier.

Ballade.no er, med sine ca. 600.000 sidevisninger i september 2002, landets største nyhetsarena for norsk musikk. Ballade framstår nå tydeligere som en del av MICs tjenestetilbud.

En engelskspråklig nettportal for norsk musikk er en betydelig nyvinning. Mic.no/english presenterer nyheter til utenlandske lesere og er også utviklet som et arbeidsredskap for alle som søker opplysninger om norsk musikkliv. Det være seg profesjonelle beslutningstakere, media, forskere eller publikum for øvrig.

For et informasjonssenter for musikk har det vært et ønske å kunne tilby klingende eksempler på nett. Samarbeidet med Phonofile muliggjør nå at lydfiler kan følge våre nyhetssaker og katalogoppføringer. Tjenesten gir videre mulighet for kjøp av et enkelt musikkstykke eller hele Cder, og vil også introduseres på mic.no/english om en måneds tid. MICs omfattende bransjeregister, begivenhetskalender, verklister, biografier, etc. er også gjennomgått og framstår nå som forbedrede informasjonstjenester.

Det er Musikkinformasjonssenterets mål at nettsidene som herved lanseres skal utvikles ytterligere i framtiden. Hvor raskt dette vil skje er både avhengig av de økonomiske rammene Musikkinformasjonssenteret blir tildelt og av den mottakelse denne satsingen får i og utenfor Norge. Kvalitetene og innholdet i nettsidenes nyheter og øvrige opplysninger forutsetter videre at aktørene i norsk musikkliv holder oss oppdatert om deres virksomhet og aktiviteter i inn- og utland. Til dette formålet er det laget en rekke ferdige skjema som kan fylles ut og mailes oss direkte.

Samtlige ansatte i Musikkinformasjonssenteret har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats i forbindelse med utviklingen av våre nye tjenester på nett og MIC som helhet. Hver og en har bidratt med verdifulle kunnskaper, og utvist en begeistring og hengivenhet under arbeidet som har vært avgjørende for et godt resultat.

I en verden hvor grensene mellom det lokale og globale snart er visket ut, vil behovet for et kompetent og pro-aktivt musikkinformasjonssenter være viktigere enn noen sinne. For Norge som kulturnasjon er det avgjørende at våre komponister, musikere, orkestre, ensembler og band også i framtiden kan ta del i, og å prege den «globale musikkarenaen».

Vi i Musikkinformasjonssenteret skal gjøre vårt ytterste for å bidra til dette.

Morten Walderhaug, direktør

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev