Hagen / Utsi (Foto: Kulturrådet)

Kulturrådet ber om å få to navn

Rådsleder og nestleder i Kulturrådet vil ikke deles – men ber om to navn som tydeliggjør Kulturrådets forskjellige oppgaver.

Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Kulturrådet som både skjønnsvurderer av kulturelt innhold og som statlig forvalter, har vært debattert heftig det siste året. Midlene som Kulturrådets forskjellige utvalg råder over har vært gjenstand for debatt i mange år – men i det Kulturrådet også fikk flerfoldig titallsmillioner i krisepakker å dele ut, har diskusjonen om det som kan ses som todelinga av deres hovedoppgaver nok gått enda høyere.

Opposisjonspolitikere har tatt til orde for en gjennomgang når forvalteren nærmer seg et direktorat – og toppa det nylig med et forslag i Stortinget om at Kulturrådet skulle deles i to. Høyre og posisjonspartiene stoppa dét.

I mens har Kulturrådets rådsleder og nestleder skrevet om debatten – og om en annen løsning enn den foreslåtte delinga:
– Kombinasjonen av oppgaver er ikke uproblematisk. Derfor har Kulturrådets organisering blitt utredet hele tre ganger de siste femten årene.
Rådsleder i Kulturrådet, Lars Petter Hagen, og Kulturrådets nestleder Maria Utsi skriver dette på Kulturrådets nettsider etter at avisa Klassekampen omtalte SVs forslag om å dele opp Kulturrådet – og de to rådsrepresentantenes innlegg samme sted.

Rådsleder og -nestleder peker på at flere utredninger av hvordan Kulturrådet skal opptre, og hvordan man skal se på dets roller, med få års mellomrom har konkludert med at en deling vil svekke fagmiljøet deres. – Fra rådets side slutter vi oss til denne konklusjonen, sier de to.

«Prinsippet om armlengdes avstand er ufravikelig og en av grunnene til det høye nivået vi ser i norsk kunst og kulturliv i dag. Det er derfor avgjørende å følge nøye med på hvordan dette viktige prinsippet til enhver tid håndteres. I Kulturrådet betyr dette at kunstneriske vurderinger ikke kan overprøves av politiske myndigheter, og nettopp derfor tas beslutningene ikke i administrasjonen, men av rådet og utvalgene. Men vi opplever ingen uklarhet om dette, verken i rådskollegiet, i utvalgene, eller i administrasjonen. Tvert imot frykter vi at en oppdeling vil gi større utgifter til byråkrati og mindre penger til kunstnerne. Vi tror også vi bør jobbe mer sammen, ikke mindre. Kompetansen som nå bygges opp i administrasjonen må gi økt verdi også for rådets arbeid. Når Norsk kulturfond jobber for økt mangfold i kunst- og kulturfeltet, så må vi dra nytte av administrasjonens nye rolle som nasjonal koordinator for mangfoldet i norsk kultursektor – for å ta ett eksempel.
En deling av Kulturrådet vil nødvendigvis resultere i to ulike navn. I stedet for å bruke ressurser på nok en utredning, er vårt forslag at vi begynner diskusjonen i motsatt ende: Om behovet for ulike navn på de ulike funksjonene som i dag utgjør enheten som kalles Kulturrådet

SV – med Arbeiderpartiet – ville at Regjeringa skulle komme til Stortinget med løsninger for endringer i kulturforvaltningen, inkludert å skille Kulturrådet i to funksjoner. Forslaget ble avvist av flertallet, blant annet regjeringspartiene, i slutten av mai.

Hagen og Utsi mener allikevel kritikerne har rett i at det trengs å tydeliggjøre Kulturrådets mange roller.

«I 2013 foreslo Kulturrådet – rådet og administrasjonen – at de ulike funksjonene burde få hvert sitt navn. Hamnen-utvalget fulgte opp dette i sin utredning året etter, men så langt har dette ikke blitt fulgt opp politisk. Derfor er vi glade for at kulturministeren i sitt svar til komiteen sier at tiden nå har kommet for å vurdere dette spørsmålet nærmere. For rådets del er det bare ett naturlig utfall av denne diskusjonen. Det er vi som er bærere av tradisjonen fra 1965, og for store deler av kultursektoren er det vi som er Norsk kulturråd. Dette betyr ikke at de andre oppgavene Kulturrådets administrasjon utfører er mindre viktige. Men vi tror mye av uklarheten rundt Kulturrådets roller nettopp skyldes at navnet tradisjonelt forbindes med uavhengige, kunstfaglige vurderinger.»

Les også: – Kulturrådets faglige administrasjon jobber i dag for å tilrettelegge begge deler. Det er prinsipielt betenkelig.

I dag forvalter Kulturrådet på den ene siden Kulturfondet, en årlig «støttepott» på rundt én milliard kroner som fordeles av ulike fagutvalg. På den andre siden skal Kulturrådet iverksette en rekke politiske beslutninger på oppdrag fra Kulturdepartementet – såkalte direktoratsoppgaver.

«Hele Kulturrådet ønsker nå en diskusjon om navn. Derfor tror vi også at hele Kulturrådet vil kunne levere et samlet forslag allerede i løpet av dette året. Det bør gjenspeiles i Stortingets debatt på mandag, og ikke minst i den nye regjeringserklæringen som skal utarbeides denne høsten – uansett hvem som da sitter rundt forhandlingsbordet,» skriver Hagen og Utsi. (Red. anm.: Stortinget, ved flertallet i kultur- og familiekomiteen, har avvist SVs forslag om å dele opp Kulturrådet).

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev