Kulturrådet ber om å få to navn

Rådsleder og nestleder i Kulturrådet vil ikke deles – men ber om to navn som tydeliggjør Kulturrådets forskjellige oppgaver.