Kulturrådet ber om å få to navn

Rådsleder og nestleder i Kulturrådet vil ikke deles – men ber om to navn som tydeliggjør Kulturrådets forskjellige oppgaver.

Stort konsertprogram, store forventninger

– Vi ser etter artister som pusher grenser, sier Maria Utsi, direktør i Festspillene i Nord-Norge .

Maria Utsi slutter i Festspillene i Nord-Norge

Festspilldirektøren forlenger ikke åremålet når det går ut etter gjennomført festival i 2019.

Regjeringen oppretter Samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Maria Utsi, fra Festspillene i Nordnorge og Bård Flikke i Pstereofestivalen blant dem som skal gi innspill til økt satsing på kulturturisme.