© kulturrad.no

Krever mer enn milde hjertesukk

INNLEGG: – Det er ikke nødvendigvis sosialdemokratisk å dele litt til alle, slik Petter Wettre hevder. Det skriver Arnfinn Bjerkestrand, medlem i kulturrådet.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Det er ikke nødvendigvis sosialdemokratisk [link id=66246 title=»å dele litt til alle»], slik Petter Wettre hevder. Det er derimot i god sosialdemokratisk ånd å føre en debatt og øke bevisstheten om hvordan vi bruker fellesskapets penger også innen kulturfeltet. Derfor er det viktig med Wettres bidrag i debatten, og han har nok mange med seg i sine meninger.
Vel så mange vil hevde det motsatte. Flere mener at mange ordninger spredt på mange beslutningstagere er en sikkerhet mot maktkonsentrasjon og kunstnerisk ensretting. I årene 2002 til 2006 steg antall ordninger fra 106 til 147, en vekst på 38.7 prosent.
Mer enn milde hjertesukk
Det er et tankekors, hvis det stemmer, at kunstnerne, til tross for tidenes pengeløft innen kultur, ikke drar nytte av dette i form av økte honorarer og lønninger. Det krever mer en milde hjertesukk. Det er derimot nødvendig å ta en fordomsfri og åpne debatt om det er mer penger som skal til, eller om det er hvordan vi forvalter dem som gjør at det går så galt.
Hvis det er slik at når markedet svikter, vil behovet og betydningen av offentlige midler øke. Skulle man samle seg om å gi ”mer til færre”, vil en debatt rundt kriteriene for støtte stå sentralt. Wettres poeng om at det skal kunnskap til å finne frem til rette søknadsmottakere, er jeg helt enig i. Ville det ikke være mulig å ha en mottakeradresse for alle søknader, så kan tilskuddsforvalteren selv plassere søknaden i rett kategori? Jeg bare spør.
6 av 10 søkere skal ut
I snitt er sjansen for å få støtte rundt 35% i de aller fleste ordninger. Det betyr at 6 av 10 søkere skal ut. I Løken- utvalgets rapport fant vi snittutbetalingene innen musikk til cirka 12 000 kroner. Alle vil forstå at her må man tenke smart for å overleve! Jeg skulle ønske flere engasjerte seg i debatten.
Ennå er ikke alle de tiltak som Løkenutvalget, og senere Stortingsmelding 21; Samspill foreslo, satt ut i livet. Departementet delte utvalgets oppfatning om at antallet tilskuddsordninger er for mange og delvis for små, og at tilskudd til samme formål ikke bør bevilges fra flere kilder.
På tirsdag vil vi få svar på om Kulturministeren følger opp de signaler som er gitt . Særlig ønske om et sterkere og tydeligere oppdrag til Kulturrådet, også som tilskuddsforvalter.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev