Huitfeldt: Vil gi Kulturrådet mer ansvar

I et debattinnlegg i Aftenposten i dag argumenterer kulturministeren for hvordan styrke og sikre best mulig faglig kvalifiserte avgjørelser i Kulturrådet framover.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Samtidig som kulturminister Anniken Huitfeldt ønsker mer faglig tyngde inn i Norsk kulturråds vurderinger, ønsker hun å fortsette opprydningen i kulturfeltet fordi det ikke er ”hensiktsmessig å ha flere statlige organer med overlappende oppgaver”.
Som eksempel på dette nevner hun avviklingen av organet ABMU (Arkiv, museums- og bibliotektutvikling). ABMUs bibliotekoppgaver har blitt flyttet til Nasjonalbiblioteket, mens arkiv og- og museumsoppgavene har blitt foreslått innlemmet i Kulturrådet fra 1. januar 2011.
Forflytning
Huitfeldt mener at dette grepet styrker Kulturrådet. Samtidig skriver kulturministeren at regjeringen ”setter opp et klart skille mellom hvilke beslutninger som er politiske og gjelder de overordnede prioriteringene, og hvilke beslutninger som er kunstfaglige og på mer operativt nivå”.
— Etter forslag fra regjeringen skal Stortinget fastsette de overordnede rammer for hvert fagområde. Innen et fagområde som for eksempel musikk vil det bety at totalbeløpet bestemmes av Stortinget, men at Kulturrådet bestemmer hvor mye som skal gå til festivaler, ensembler og så videre, altså hvilke tilskuddsordninger som får pengene.
— Det er lenge siden rådet hadde så mye ansvar som det får med denne forflytningen, skriver kulturministeren.
Større sammenheng
Kulturrådsmedlem Arnfinn Bjerkestrand stiller seg positiv til Huitfeldts utspill i timen før budsjettet blir offentliggjort, og mener at det signaliserer at Kulturrådet får mer makt.
— Dette er helt på linje med de signalene hun har gitt hele tiden, sier Bjerkestrand.
Minisiteren ønsker også å legge til rette for at Kulturrådet kan gi støtte til flerårige prosjekter slik at den enkelte tilskuddsmottager vil oppleve større forutsigbarhet.
Bjerkestrand mener dette betyr at Kulturrådet i større grad kan ta overordnede grep og se ting i større sammenheng.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev