Jan Gunnar Hoff (Foto: www.jangunnarhoff.no)

Jan Gunnar Hoff: Ut av MFO i protest

– Musikernes Fellesorganisasjon har tydeligvis ikke lært av sine feilgrep og framstår i dag i liten grad som en bærekraftig organisasjon for den utsatte og stadig voksende freelancegruppa. Arnfinn Bjerkestrand sier i sitt tilsvar til teatermusikerne på MFO´s nettside datert 1.12.05 at uten MFO hadde det ikke vært noen tariffer og at noe er bedre enn ingenting. Jeg er ikke uten videre enig i dette. I forhandlinger om lønn kan det være bedre å stå alene enn å bli dårlig representert, mener jazzpianist, komponist og forhenværende MFO-medlem Jan Gunnar Hoff.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Av Jan Gunnar Hoff, jazzpianist og komponist

Undertegnede har i mange år registrert at MFO ikke har gjort nok for freelancemusikerne. Jeg viser i den forbindelse til et innlegg jeg skrev på Ballade 23.03.04 der jeg tok opp den sviktende oppfølgingen av freelance-gruppa. Jeg fulgte opp med en mail til Arnfinn Bjerkestrand 3.10.05 som ikke ble besvart av forbundsleder.

Her kommenterte jeg bl.a det faktum at ingen garantiinntekter ble tildelt utøvende musikere i 2005 og at musikerne fortsatt utgjør en minoritetsgruppe i Statens stipender sett i forhold til andre kunstnergrupper. Dette på tross av en eksplosiv økning i antall utdannede musikere de senere år, ikke minst innenfor områdene jazz og rytmisk musikk.

Det er synd å si det men jeg tror det som nå skjer ved Trøndelag Teater er toppen av et isfjell, og det er viktig at MFO´s medlemmer reagerer. At en fagforening stiller seg bak tariffavtaler som direkte svekker en viktig gruppe de representerer, er intet mindre enn en skandale.

Selv opplevde jeg en tilsvarende situasjon med jazzgruppa TRIO NORD i 1991 der Norsk Musikerforbund inngikk en avtale med NRK som slo beina under vårt forsøk på å holde de vedtatte tariffene for medvirkning på NRK TV. Vi sa den gang nei til å medvirke på fjernsyn, noe som etterhvert framstod som et soloutspill fra oss uten ryggdekning i Musikerforbundet.

Dette begynner å bli en stund siden men MFO har tydeligvis ikke lært av sine feilgrep og framstår i dag i liten grad som en bærekraftig organisasjon for den utsatte og stadig voksende freelancegruppa.

Arnfinn Bjerkestrand sier i sitt tilsvar til teatermusikerne på MFO´s nettside datert 1.12.05 at uten MFO hadde det ikke vært noen tariffer og at noe er bedre enn ingenting. Jeg er ikke uten videre enig i dette. I forhandlinger om lønn kan det være bedre å stå alene enn å bli dårlig representert.

Undertegnede har jobbet aktivt som freelancemusiker siden 1980 og er ansatt som pedagog ved høgskolene i Tromsø og Bodø. Jeg kan dessverre ikke se at MFO jobber innenfor disse områdene på en slik måte at det rettferdiggjør et fortsatt medlemskap i nevnte organisasjon.

Jeg melder meg herved ut av MFO.

Med hilsen

Jan Gunnar Hoff

Stillinger

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev