furesky24

GramArt har samlet fullmakter

GramArt har den siste tiden jobbet iherdig for å skaffe seg fullmakter til kveldens skjebnemøte i GRAMO. Her kan du lese brevet som er gått ut til GramArts medlemmer i den forbindelse.

Kalender

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Kjære Gramo/GramArt medlem.

Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling i Gramo den 15 november.
Noen av dere var tilstede på den ordinære generalforsamlingen den 6 juni, her er et kort sammendrag hva som skjedde den gang:

Det forrige styret i GramArt (og deres representanter i Gramo) satt på 489 fullmakter som ble avgitt til én av GramArts medlemmer og brukt på den aktuelle generalforsamling.

Under avstemmingen om hvorvidt denne representanten skulle få bruke sine fullmakter, bestemte ordstyrer at det skulle han. Derfor tapte vi den avstemmingen (514 stemmer for og 443 mot).

Hadde deres representant ikke fått stemme, ville vi hatt et flertall på 443 mot 25 stemmer. Alle som var til stede bortsett fra de 25 følte med god grunn å ha blitt «snytt» av et ikke-representativt flertall.

Det forrige styres representanter med varemedlemmer ble derfor innvalgt for GramArt i både Styret og Utøversektor i GRAMO.

Styret i GramArt føler at representantene som den gang ble valgt (med et par hederlige unntak), iherdig har motarbeidet GramArts interesser i GRAMO.

Alle organisasjonene i GRAMO: GramArt, Norsk Musikerforbund, Norsk Kantor og Organistforbund, Norsk Musikkpedagog forening, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Tonekunstner Samfund, FONO og IFPI, støtter opp om kravet om ekstraordinær generalforsamling.

For å få inn nye troverdige representanter som vil arbeide for GramArt¹s interesser, ber vi deg om enten å møte opp selv på den ekstraordinære generalforsamlingen, eller gi din fullmakt til oss!

DIN STEMME ER VIKTIG !!!!

Med vennlig hilsen styret i GramArt.

Philip Kruse, Veslemøy Solberg, Jonny Sjo, Ole Paus, Unni Wilhelmsen, Knut Værnes, Robert Skrolsvik, Øistein Rudjord, samt varamedlemmene Morten Joakim Vatn, Anne Marie Almedal, Øivind Staveland og Edv. Askeland.

Dette dokumentet finner du også på Gramarts hjemmeside.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.