Svein Bjørge, 2003b (Foto: Nina Ruud)

Festival-Norge: Likt for alle?

Hvorfor har festivalene i nord-Trøndelag blitt nullet av kulturrådet ved årets tildelinger, spør arrangør av Steinjkjer-festivalen, Svein Bjørge. – Det bør være lov å tro at slike tildelinger over tid til en viss grad jevner seg ut, men skal Norsk Kulturråd oppfylle sin egen strategi, så bør de også se på den geografiske fordelingen av midlene, skriver Bjørge i dette innlegget.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Svein Bjørge, festivalarrangør og festivalgjenger

Norsk Kulturråds festivaltilskudd er et meget viktig og særdeles kjærkomment tilskudd til å opprettholde kvalitet og mangfold, og sikre at det eksisterer levedyktige festivaler i hele Norge.

Sort-hvit fordeling
Det blir derfor merkelig å se hvordan siste års tildelinger i midt-Norge (Nord-Møre, Sør- og Nord-Trøndelag) ikke bare er skjev, men den er rett og slett sort og hvit fylkesmessig!

Storåsfestivalen mottar i år 250 000,-, Latino-festivalen i Trondheim 100 000,- Sunndal kulturfestival og Vårsøghelga får henholdsvis 200 000,- og 95 000,-. Trondheim kammermusikkfestival får hele 900 000,- (!), Vinterfestspillene i Bergstaden får 300 000,-, Kristiansund Kirke Kunst festival 200 000,- og Trondheim Jazzfestival får også 200 000,-.

Ikke brorparten, men 100% av tildelingene fra Norsk Kulturråd til festivaler i midt-Norge i 2006 tilfaller Nord-Møre, og Sør-Trøndelag, og Trondheim alene får 1,2 mill! Festivaler i Nord-Trøndelag blir tilgodesett med 0,- kroner fra Norsk Kulturråd!

Hvorfor?
Av en total fordelingspott til musikkfestivaler på 26 650 000,- er altså ikke en eneste festival i Nord-Trøndelag funnet verdig en eneste krone i støtte fra Norsk Kulturråd. Hvorfor er det slik?

Er det for få festivaler i Nord-Trøndelag som søker?
Feil, det er en mengde festivaler i Nord-Trøndelag og veldig mange av dem søker.

Er festivaler i Nord-Trøndelag dårligere til å skrive søknader?
Vel, det kan jo være, men man bør forvente at de som behandler søknadene i Norsk Kulturråd har så pass til erfaringsgrunnlag at de mer ser på innholdet i en festival, enn den tekniske dyktigheten i selve søknadene?

Er det da slik at festivaler i Nord-Trøndelag vurderes som mindre verdige støtte fra Norsk Kulturråd.? Med andre ord at de har dårligere kvalitativt innhold enn gjennomsnittet av festivaler i Norge? Det tviler jeg sterkt på, og jeg tror heller ikke Norsk Kulturråd vurderer det slik. Ergo; dette må altså bero på tilfeldigheter.

— Alvorlig å «nulle» et helt fylke
I kulturrådets eget ’Overordnet strategi 2006-09’, heter det i strategiens aller første setning;

Norsk kulturråd skal arbeide for å styrke mangfoldet av samtidens kunst- og kulturuttrykk og gjøre kulturtradisjon og kulturvern tilgjengelig for flest mulig.

Man må anta at setningen ”tilgjengelig for flest mulig” også betyr bredest mulig geografisk, nettopp for å nå flest mulig. En sentralisering av tilskuddene fra Norsk Kulturråd til enkelte regioner eller byer vil være en alvorlig sak, og politisk særdeles ukorrekt. På bakgrunn av dette er det helt naturlig at det blir stilt store spørsmålstegn når et helt fylke blir ”nullet” av Norsk Kulturråd.

Tilfeldigetenes spill?
Å finne gode forklaringer på hvorfor det ble sånn i 2006, blir kun spekulasjoner. Den eneste rasjonelle og logiske forklaringen ligger nok i rene tilfeldigheter. Skulle denne sort – hvitt fordelingen gjenta seg ved neste års tildelinger, begynner det imidlertid å skape seg et mistenkelig mønster, og da bør noen spikre et stort utropstegn på veggen hos Norsk Kulturråd.

Det bør være lov å tro at slike tildelinger over tid til en viss grad jevner seg ut, men skal Norsk Kulturråd oppfylle sin egen strategi, så bør de også se på den geografiske fordelingen av midlene. Sånn sett bør festivaler i Nord-Trøndelag stå meget sterkt ved neste år tildelingsrunde.

Svein Bjørge er arrangør av Steinkjer-festivalen, som går av stabelen 18. og 19. august. Innlegget som står på trykk i dagens utgave av Trønder-avisa, bringes videre med tillatelse fra artikkelforfatteren.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev