Bergljót Jónsdóttir (Foto: Eija Mäkivuoti)

Ferske midler til kunstnere og kulturaktører i Norden

Kulturkontakt Nord (KKN) ønsker å gi samarbeidet mellom nordiske kunstnere en ny dimensjon. Nå tar de i mot søknader fra kunstnere og kulturaktører fra alle kunstarter. Mer info om KKD kan leses i denne meldingen:

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Når Kulturkontakt Nord (KKN) fredag 25.mai, begynner å ta imot søknader fra profesjonelle kunstnere og kulturaktører, kan samarbeidet mellom kunstnere i Norden få en ny dimensjon.

To nye programmer rettet mot profesjonelle kunstnere og kulturaktører er i dag administrert av Kulturkontakt Nord, det ene er rettet mot omfattende mobilitetsvirksomhet og det andre mot kunst- og kulturprosjekter.

KKN skal gi kunstnere og kulturaktører i Norden tilgang til midler som de trenger for å kunne anvende tid og krefter på skapende virksomhet – gi sine ideer liv og presentere de for hverandre og omverden.

Kulturkontakt Nord skal også være et nav i et kulturnettverk som formidler informasjon mellom kunstnere og andre kulturaktører og gjør det lettere å utveksle tanker og ideer – skape dialog.

Grenseoverskridende er et nøkkelord for KKN som erstatter et fragmentert system. De nye programmene, er åpne for alle kunstarter og skal gjøre det lettere for kunstnere å samarbeide over de tradisjonelle grensene.

Kulturkontakt Nord ble etablert 1. januar 2007, og er et resultat av de nordiske kulturministrenes beslutning fra 2005 om å reformere det nordiske kunst- og kultursamarbeidet.

KKN er en del av Nordisk ministerråds organisasjon.

For mer informasjon om KKN og de nye programmene se: www.kknord.org.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev