22 (Foto: Mathilde Norstrand)

Er det for enkelt å bli arrangør?

Bransjen i Trondheim samles til debatt.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Debattene har rast høyt og lavt – ikke minst her på Ballade – etter det ble kjent at Rikskonsertenes offentlige konserter skal legges ned, og pengene derfra styres inn i arrangørstøtten.

Nå inviterer scenesammenslutningen Scenesnakk, interesseorganisasjonen Tempo og kommunikasjonsbyrået What’s Going On? til en mer formalisert debatt om spørsmål som tvinger seg frem etter omleggingen. Debatten i Trondheim har lokal forankring, men spørsmålene er gyldige for hele landet.

Les også: [link id=66884 title=»Kulturhusene må øke sin kompetanse«]

Stor interesse
— Alle arrangører med ambisjoner i Trondheim, aner nå naturligvis muligheten for å være med i konkurransen om den økte arrangørstøtten. Nyheten om omleggingen av Rikskonsertene har blitt mottatt med stor interesse, og nå er det flere som prøver å posisjonere seg i forhold til de nye mulighetene, forklarer Herman Ekle Lund i What’s Going On?.

— Skulle man få en stor del av den potten, får man selvsagt helt andre muligheter til å ta risiko på booking og motivere til mer egenarrangering kontra utleie. Derfor er det spennende å invitere til en debatt om blant annet dette, for å drøfte ting som hvorvidt midlene skal fordeles ut over flere, eller om det skal gis mer til færre. I tillegg er det jo også valg til høsten – da er det relevant å finne ut hvor lokalpolitikerne står i forhold til dette.

Overetablering?
Flere arrangører kan få penger og dermed kunne ta større sjanser. Men samtidig kan en også spørre om det en trenger, virkelig er flere arrangører. Debatten tar her delvis utgangspunkt i Balladesaken «[link id=66589 title=»Tendenser til overetablering»]», der Per Erik Kise Larsen mente det var blitt veldig vanskelig for den enkelte arrangør å nå igjennom med informasjon om sine tilbud, ettersom konsertilbudet i hovedstaden nå er så stort.

— Vi i Trondheim liker jo i all beskjedenhet å sammenligne oss med Oslo. I likhet med hovedstaden har vi stor konsertaktivitet per innbygger, og også her skjer det med jevne mellomrom at arrangementer «går skikkelig på trynet» med publikumssvikt. Da må en spørre om det skyldes at det er for mange om beinet, eller om det eventuelt er for enkelt å bli arrangør. Begge er spørsmål det er naturlig å reise på debatten, sier Lund.

Trengs en ny arena?
Et annet tema som skal diskuteres er Trondheim Arena. Storhallen er planlagt bygd på Brattøra for å huse store kultur-, messe- og idrettsarrangementer, samtidig kjemper de store scenene som allerede fins i byen for å opprettholde et jevnt høyt besøk på arrangementer året gjennom. Arrangørene spør: hva er viktigst – nye arenaer eller kompetanseheving i arrangørleddet?

Debatten er tirsdag 21. juni kl 18.30 i Lillesal på Byscenen.

Program:
— Innledning/utspørring Vegar Snøfugl (Norsk Kulturråd): Hva skjer med arrangørstøtten etter Rikskonsertene? Hva er ønskelig fra miljøet – skal arrangørstøtte konsentreres smalt eller bredt? Hvem i Trondheim fortjener eventuelt å bli satset på spesielt?
— Paneldebatt: Skal arrangørstøtte fokuseres smalt eller bredt? Hvem i Trondheim fortjener eventuelt å bli satset spesielt på?
Panel: Ulike arrangører i Trondheim og representant fra Tempo

Pause

— Innledning/utspørring Yngve Brox (Trondheim Høyre): Om Trondheim Arena
— Paneldebatt: Hva trenger vi mest – nye arenaer eller kompetanseløft i arrangørleddet?
Panel: Kulturpolitiske talspersoner fra lokallagene til SV, Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, samt medlemmer fra Scenesnakk og Trøndersk Festivalnettverk

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev