Jan Richard Kjelstrup (Foto: Jan Espen Storo)

År 1 for digitalmusikken

INNLEGG: Endringene for digital distribusjon av musikk er nå så store at vi kan starte tidsregningen på nytt, skriver Jan Richard Kjelstrup, kommunikasjonssjef i TONO.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Trimolo

25/04/2021 Kl. 20:00

Viken

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Digitale musikktjenester er ikke noe nytt. TONO var tidlig ute med å inngå avtaler med tilbydere av digital musikk, som for eksempel Phonofile i 1998. Her i Norge er vi tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, så da musikkstrømming kom var TONO et av de aller første selskapene som lisensierte en slik tjeneste.

Vi har vært positive til slike tjenester fra starten av, fordi vi mener at dette er den beste måten å få folk over fra ulovlig til lovlig bruk av musikk.

Store endringer
Når vi nå starter tidsregningen på nytt, er det fordi det i 2010 og 2011 er i ferd med å skje virkelige store endringer, endringer som på både kort og lang sikt vil påvirke TONO-medlemmenes inntekter.

Musikkstrømming, først og fremst Spotify, har derimot vært gjenstand for mye skepsis, tvil og mistenkeliggjøring. Ingen har derimot kalt nedlastingstjenester, som iTunes, for en fiasko. Tallene fra 2010 viser at inntektene fra musikkstrømming nå er større enn inntektene fra nedlastingstjenester.

Totalt har TONO-avtaler i 2010 generert 17,2 mill i inntekter på området for digital musikk. Det er en økning på 75 % fra 2009.

Lysere tider
Mens dette skrives,[link id=66641 title=» tikker meldingen inn»] om at Spotify har rundet én million betalende brukere totalt i alle land de opererer i. 2011 tegner med andre ord til å bli et enda lysere år, også på grunn av [link id=66600 title=»avtalen som er inngått med WiMP og Canal Digital»]. WiMP vil med dette nå potensielt 700 000 norske husstander og det betyr at distribusjonen av musikktjenester virkelig er i ferd med å skyte fart.

Dette gjør at TONO forventer fortsatt inntektsøkning i 2011 og vi ser allerede en økning i inntektene fra måned til måned.

Nye inntektsstrømmer
Denne utviklingen innebærer nye inntektsstrømmer. Det interessante er dessuten at nye tjenester ikke fører til kannibalisering: inntektene fra nedlasting øker også, om enn i mindre grad.

Både økningen i antall brukere og inntektene tyder på at vi flytter musikkbrukerne over fra ulovlige til lovlige tjenester. Rettighetshaverne får nå betalt for bruk de tidligere ikke fikk betalt for.

Det er verdt å merke seg at med denne utviklingen, endrer også inntektsmønsteret til våre medlemmer seg. Musikkstrømming er mer langsiktig fordi det genererer inntekter i mange år framover. Inntekter fra en CD-innspilling, såkalte mekaniske inntekter, kommer tradisjonelt bare én gang. Avregningene fra musikkstrømming vil derfor være lavere enn tradisjonelle plateinntekter, men inntektene vil til gjengjeld komme over mange år – forutsatt at musikken til det enkelte medlem spilles.

Teksten er hentet fra TONO-nytt nr 1 2011, som er på vei ut til TONOs medlemmer nå.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev