Cd

Åndsverkloven: Godt håndverk eller svidd valgflesk?

Opposisjonspartiene AP, FrP, SV og SP har den siste tiden arbeidet hardt for å overbevise de som skaper åndsverk om at deres hverdag ikke kommer til å bli vanskeligere under den nye loven. GramArt har så langt latt seg berolige av politikernes forsikringer: – Det er ikke innført noen nye formuleringer i lovteksten som gir offentlig sektor rett til gratis bruk. Vi fått en lov som stort sett vil være god for opphavsmenn og utøvere, sier daglig leder i GramArt, Terje Klausen. FONO-sjef Jan Paulsen er ikke enig: – Loven er en uthuling og ramponering av det svært gode lovforslaget som kom fra regjeringspartiene, sier Paulsen, som mener loven vil bidra til politikerforakt.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Opposisjonspartiene har den siste tiden brukt mye tid på å forsikre rettighetshaverorganisasjonene om at de ikke har noe å frykte fra den nye loven, både i pressen og på Stortinget.

— Betryggende fra Stortinget

Tidligere denne uken uttalte Styreleder i GramArt, Marianne Antonsen, at [link id=60733 title=»protestannonsen»] fra Norwaco, TONO, Kopinor og BONO «baserer seg på en verst mulig tolkning» og «faller på sin egen urimelighet».

–Vi sliter med annonsens innhold. Det virker som om teksten er skrevet litt for fort og litt for tidlig, sa Antonsen til Dagsavisen sist lørdag. Denne uttalelsen kom etter at GramArt hadde hatt møter med flere av opposisjonspolitikerne som sto for ordlyden i den nye loven.

Daglig leder Terje Klausen i GramArt har også latt seg berolige av stortingspolitikernes forklaringer.

— Da den første spontane reaksjonen fra opposisjonens innstilling ble kjent, reagerte vi på samme måte som TONO, Norwaco, BONO og Kopinor, forteller Klausen, før han fortsetter:

— Men i perioden mellom tirsdag og fredag skjedde det mye. Vi hadde runder med flere stortingspolitikere, blant annet Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og fikk klare presiseringer om at tolkningen som lå til grunn for annonsen, var gal. Etter at vi fikk forsikringer om at dette ville bli presisert fra Stortingets talerstol, var uklarheten rundt loven vesentlig redusert for vår del. De presiseringene som ble gitt i Odelstingsdebatten sist lørdag var betryggende, synes vi.

— En god lov for opphavsmenn og utøvere

Så GramArt er med andre ord ikke redd for at den nye loven kommer til å gjøre det vanskeligere for artister og opphavsmenn?

— Vi merker oss at det på de aller fleste punkter er ordlyden i proposisjonen som er vedtatt. Det er ikke innført noen nye formuleringer i lovteksten som gir offentlig sektor rett til gratis bruk. Vi har fått klare redegjørelser der det var grunnlag for tvil, sier Klausen.

Dermed er altså GramArt greit fornøyd med loven som ble vedtatt lørdag?

— Det er ikke vedtatt endringer i forhold til proposisjonen i de paragrafene som gjelder unntak fra enerett og vederlagsplikt, dermed har vi fått en lov som stort sett vil være god for opphavsmenn og utøvere, bekrefter Klausen, som allikevel tar et lite forbehold til lovens praktiske brukervennlighet:

— Det gjenstår å se hvor god loven blir som praktisk verktøy i forhandlinger, avslutter Terje Klausen.

FONO: – Det er absolutt grunn til bekymring

FONOs daglige leder Jan Paulsen er av en helt annen oppfatning. Til forskjell fra Klausen har han ikke latt seg berolige av opposisjonspartienes forsikringer.

— Trond Giske går ut og forsikrer om at det ikke er noen grunn til å bekymre seg. Men når han får banket igjennom en lov som er en uthuling og ramponering av det myndighetene våre har jobbet hardt med svært lenge – da er det grunn til bekymring. Hvis det er riktig at loven ikke betyr noen forandring i forhold til regjeringens opprinnelige lovforslag, skjønner jeg ikke hvorfor han har lagt så ned så mye krefter i å forandre det. Selvfølgelig er det grunn til bekymring – hvis ikke dette betyr noen forandring, kunne Giske & Co. uten problemer ha trukket hele forslaget sitt – men det gjorde de selvfølgelig ikke – nettopp fordi det er en forskjell, tordner Paulsen.

Roser byråkratene, refser opposisjonen

FONO-sjefen er oppgitt over opposisjonspolitikernes behandling av saken, som han mener stinker av svidd valgflesk:

— Jeg tror denne loven kommer til å bidra til politikerforakt. Det er lagt ned enorme mengder arbeid for å lage en lov som både publikum, rettighetshavere og opphavsmenn kunne leve med. Byråkratene og departementet har gjort en glimrende jobb, det samme gjelder regjeringspartiene. Det var også en fin runde med høringsuttalelser, og det endelige resultatet som regjeringen la frem, ble glimrende. Så kommer de andre politikerne og ødelegger alt, for å kapre noen ekstra stemmer.

Tror loven vil falle

Til tross for at opposisjonspartienes lovforslag nå er vedtatt, har Paulsen liten tro på at det kommer til å stå lenge:

— Jeg er nesten 100% sikker på at det første lovforslaget kommer tilbake, verken Brussel eller rettighetsorganisasjonene kommer til å finne seg i dette.

Oppgitt over media-debatten

Paulsen er også oppgitt over formen debatten tok i media – og over politikerne som kastet seg med i dansen.

— Media døpte dette til MP3-loven, og lagde en storm uten like i et veldig lite vannglass. At alle de utgivelsene som ikke har kopisperre – noe som sikkert utgjør 99.99% – kunne kopieres så mye man ville til privat bruk – det var plutselig ikke viktig. I stedet valgte man å fokusere på de svært få som er dumme nok til å legge disse sperrene på platene sine. Når politikere som Trond Giske og Ulf Erik Knudsen deretter står og sammenlikner MP3-konvertering med å nekte folk å helle Cola fra flaske til glass, har de tatt debatten til et nytt lavmål. Coca Cola hadde nok stoppet flasken som kunne helles over i utallige glass og aldri bli tom, så i realiteten sto de der og brukte en liknelse på fri og ubegrenset spredning – noe man uansett IKKE skal få lov til.

Dårlig timing

Jan Paulsen trekker også ett oppgitt sukk over at loven ble lagt frem for diskusjon rett før valgkampen.

— Det hadde vært rimelig å håpe at opposisjonspartiene kunne være sobre nok til å ta denne loven på alvor, men jeg innser nå at det var dumt å forsøke å lansere et slikt godt gjennomarbeidet lovforslag rett før en valgkamp. Men nå har de vedtatt det, så da får de også stå for det, sier Paulsen.

Lørdag 4. juni redegjorde Arbeiderpartiets Trond Giske for opposisjonenes lovforslag i Stortinget. Her søker han også å berolige de som mener at den nye lovern vil være en dårlig løsning for artister, forfattere og andre opphavspersoner til åndsverk. Giskes innlegg i stortingsdebatten kan leses på [link id=60761 title=»denne lenken«].

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev