Kirkelig Kulturverksted får en fjerde deleier i form av musikkforlaget Cantando. Det vil nytte både artister og videre prosjektutvikling, mener daglig leder, Erik Hillestad.

Cantando_KKV

1. mars gikk plateselskapet Cantando Musikkforlag inn som én av fire eiere i Kirkelig Kulturverksted (KKV). De andre eierne utgjøres av Kirkens Bymisjon, Opplysningsvesenets Fond og Erik Hillestad.

– Å få inn et musikkforlag utfyller eierstrukturen godt. Fra før av er det kirkelige og det diakonale perspektivet ivaretatt, sier Erik Hillestad, daglig leder i KKV, i et presseskriv.

Hillestad tror det nye samarbeid vil nytte artistene deres gjennom blant annet større spredning av repertoaret.

Forlagssjefen i Cantando, Jan Stefan Bengtsson, mener sammenslåingen både støtter opp om repertoarutvikling, samt gir muligheter for musikkforlaget å øke kontaktflaten mot opphavspersoner og publikum.

Foruten å gi ut noter og sangbøker, forvalter Cantando også Erik Hillestads sangtekster. De har tidligere samarbeidet med Kulturverkstedet på flere prosjekter.

– Eierskapet vil nå innebære et mer formalisert, forpliktende og langsiktig samarbeid, uttaler Bengtsson i pressemeldingen.

Publisert:

Del: