Lars Petter Hagen (Foto: Norsk kulturråd)

– Kutt i statsbudsjettet som går ut over de hardest kriserammede

Gårsdagens budsjettforlik mellom Regjeringa og FrP gir mindre for Kulturrådet å rutte med til det frie feltet. Rådsleder Lars Petter Hagen kaller kutt på 10 millioner. uforståelig.

Kalender

Lars Petter Hagen stiller seg uforstående til en del av det som ser ut til å bli i statsbudsjettet for 2021 – i følge en sak på kulturradet.no.

I budsjettforhandlingene på Stortinget i går ble det klart at Norsk kulturfond reduseres med 10 millioner kroner for 2021, skriver Kulturrådet videre.
– Dette er et kutt som vil gå ut over mange av de som er hardest rammet av pandemien, sier rådsleder Lars Petter Hagen i Kulturrådet.

– Norsk kulturfond dekker hele bredden av det frie kunstfeltet, sier rådsleder Lars Petter Hagen.
– Det gjelder alt fra den enkelte kunstner, forfatter, musiker og danser, til store og små arrangører, festivaler og spillesteder. Det gjelder biblioteker og andre kulturformidlere, og ikke minst de mange konkrete tiltakene rettet mot barn og unge. Når disse satsingene svekkes går det ut over både kulturaktører og publikum.

Tildelingene fra Norsk kulturfond foretas av rådet og uavhengige fagutvalg, basert på kunst og kulturfaglig skjønn og på armlengdes avstand fra myndighetene. I 2019 ga fondet tilskudd til nesten 4000 mottakere. I budsjettforliket blir Kulturfondet foreslått redusert med 10 millioner kroner.

– Vi vet at det frie kunstfeltet er blant de som har blitt hardest rammet av pandemien, sier Hagen.
– Derfor er det vanskelig å forstå at dette kuttet kan være riktig midt i den krisen kultursektoren nå befinner seg i. Dette gir økt usikkerhet for mange små kulturaktører.

Kulturdepartementets stimuleringsordning videreføres for første halvår 2021, og det er varslet at en andel av disse midlene vil brukes til å styrke ordninger under Norsk kulturfond.

– Det er nødvendig at det nå kommer økte bevilgninger gjennom stimuleringsordningen, også til Norsk kulturfond, sier Hagen til egen redaksjon.
– Nå trengs det politisk vilje til å satse på den bredden av norsk kunst- og kulturliv som Norsk kulturfond representerer, og en anerkjennelse av det frie feltets betydning i det norske samfunnet.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Generalsekretær

Den norske Forfatterforening

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev