Honningbarna på Hulen i Bergen (Foto: Hans-Knut Sveen)

– Vil gavne alle

Venstre Kristiansand foreslår at de regionale kompetansentrene skal støttes direkte over statsbudsjettet.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/09/2021 Kl. 19.30

Oslo

Oslo Operafestival BARNEOPERA

19/09/2021 Kl. 14:00

Oslo

Oslo Operafestival HÅKON KORNSTAD & REZA

19/09/2021 Kl. 17:00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

21/09/2021 Kl. 18.00

Oslo

Under Venstres landsmøte 13. til 15. april kommer lederen for Kristiansand Venstre til å foreslå at regionale kompetansesentre som SØRF, Tempo og Star får faste, statlige tilskudd til drift.
— Utgangspunktet vårt er SØRF her på Sørlandet. Kompetansesenteret har betydd veldig mye for bransjen her: Det har knyttet folk sammen, bygget nettverk og gitt tydelige og positive effekter for artister fra regionen. Vi ønsker at de andre kompetansesentrene skal likebehandles med BRAK i Bergen, som per i dag er det eneste senteret som får støtte fra statsbudsjettet, sier forslagsstiller Jan Kenneth Stavenes, leder i Kristiansand Venstre.
Han presiserer at forslaget gjelder for alle landets kompetansesentre for rytmisk musikk.
Følg musikkdebatten: Ballade på Twitter
«Effektiv investering»
I forslaget fra Stavenes heter det at kompetansesentrene er «et viktig bindeledd mellom aktører i musikkbransjen, samt mellom musikkbransjen og andre instanser. En hovedmålsetting er en profesjonalisering av bransjen, slik at flere skal kunne skape seg et levebrød av å drive med musikk. Samtidig arbeider sentrene også mot den store bredden, for å sikre rekruttering, nyskaping og mangfold. (…) Venstre mener at statlig driftstilskudd til nevnte type kompetansesentre for rytmisk musikk er en god og effektiv investering for å utvikle næringspotensialet, kompetansen, nettverkene, infrastrukturen, nyskapingen og det musikalske mangfoldet på det rytmiske musikkfeltet i regionene. For å styrke og sikre videreføring av kompetansesentrenes viktige arbeid i hele landet, mener Venstre at sentrene må gis tilfredsstillende, forutsigbare og likedriftsvilkår».
— Hvordan er stemningen for dette i Venstre sentralt?
— Vi har loddet stemningen, og har stor tro på at vi skal få gjennomslag for dette på landsmøtet til helgen. Deretter begynner jobben for å få det inn i statsbudsjettet, sier Stavenes.
Ingen grunn til forskjellsbehandling
Daglig leder i SØRF, Kjetil Nordhus, er begeistret for forslaget.
— Vi har jobbet for denne saken i flere år, uten egentlig å komme noen vei. Dette er første gang et politisk parti snakker konkret om driftssituasjonen til kompetansesentrene, og det synes vi er kjempepositivt. Det er en veldig viktig sak for mange rundt om i de norske byene, og det ville ført til et kjempeløft om det kom igjennom. BRAK i Bergen er kroneksempelet på hvor mye de relativt små midlene kan bety for en bransje og en næring – det er opplest og vedtatt at BRAK er en suksess, og det er ingen grunn til at regionene skal bli forskjellsbehandlet. Lokalpartiene som går inn for dette, vil jobbe for å få mer overføringer fra sentralt hold til sin region. Jeg ville likt å se det regionale partiet som ikke er for noe slikt.
Les også: [link id=67461 title=»BRAK-suksessen «]
Sliter veldig
Leiv Aspén, daglig leder i Tempo i Trondheim, mener forslaget kan få mye å si.
— BRAK brukte mye tid og krefter på å få plass på statsbudsjettet, og det har vært svært vanskelig for kompetansesenter nummer to å få støtte. Per i dag får vi prosjektstøtte. Det sliter veldig å hele tiden skulle jobbe halvår for halvår og aldri vite hva slags stilling eller driftsmidler man har i nærmeste fremtid.
Samme mål
BRAK i Bergen ble inkludert i statsbudsjettet i 2007. Nåværende leder for BRAK, Jørgen Skauge, sier fordelene var åpenbare med en gang.
— Da BRAK først ble inkludert i statsbudsjettet betydde ikke det at budsjettrammene våre ble veldig endret, sånn med en gang. Forskjellen var at vi slapp å jakte på prosjektmidler hele tiden, og kunne bruke tiden vår direkte på dem vi jobber for, og vi kunne også tenke mer langsiktig.
Skauge ser ingen grunner til at de andre kompetansentrene ikke skulle få samme støtten som BRAK gjør.
— Vi jobber mot samme mål. I dag når vi møtes ser vi ofte at fellesprosjekter begrenses av at vi har så ulike rammevilkår. Om de andre kompetansesentrene også får samme støtte som oss, vil det gavne alle.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Redaktør

Periskop

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev