Dagfinn Koch (Foto: Malin Kjelsrud)

Tilsvar på Glenn Erik Hauglands udokumenterte beskyldning om at jeg sprer løgner

INNLEGG: Komponist Dagfinn Koch mener komponistkollega Glenn Erik Haugland kommer med en alvorlig, udokumentert beskyldning i sitt siste innlegg i debatten om ytringsfrihet og ytringsrom. Her er Kochs tilsvar.

Kalender

Teksten er et tilsvar på Glenn Erik Hauglands innlegg på Ballade.no 6. juli i debatten om ytringsfrihet og ytringsrom i kunsten. Se lenker til innleggene i teksten og i venstre marg.

Av Dagfinn Koch, komponist

Jeg viser til Glenn Erik Hauglands «Mislykket avledningsmanøver» i Ballade 6. juli, som er svar på mitt innlegg «Hauglands ytringsrom, statskunstens safe space?» fra dagen før, der jeg kommenterer hans innlegg «Ytringsfrihetskommisjonen selvskudd» fra 1. juli.

Jeg sendte først et tilsvar til Ballade i form av et oppklarende essay 10. august, der jeg skriver om ytringsfrihet og identitetspolitikk. Redaktør Guro Kleveland skriver i en e-post 20. august at hun ikke ønsker å publisere det, da hun mener det for omfattende som et tilsvar til Hauglands siste innlegg som ble publisert før Ballade skulle ha ferie i juli.

Derfor har jeg har lagt det ut på mine hjemmesider, der jeg skriver: «Min beveggrunn for å engasjere meg [i ytringsfrihetsdebatten] er at jeg de siste fem år har sett at ytringsfriheten blir presset fra flere kanter, overraskende nok også fra prominente aktører blant skapende og utøvede kunstnere. Med utvidelsen av straffelovens § 185 Hatefulle ytringer, har vi i tillegg fått en lovgivning som kan innskrenke ytringsfriheten.»

Hadde det ikke vært for at Haugland er en veldig god komponist, aktiv politiker i Venstre, mannen bak TronTalks og styreleder i Norsk Komponistforening fra 1997 – 2002, hadde jeg nok ikke bedt om et tilsvar på følgende udokumenterte påstand: «Jeg har sluttet å lese det Dagfinn skriver på Facebook etter at han begynte å bruke Komponister i Norge-gruppen til å spre løgner fra mitt hjemland USA. Løgner som truer demokratiet og livet til alle som bor der, inkludert min
familie.»

For meg er ytringsfrihet viktigere enn friheten til ikke å bli krenket. Hvis en har meningers mot må en tåle ubehag. Men når en sentral kulturpersonlighet som Haugland kommer med en udokumentert beskyldning om at jeg sprer løgner «[…] som truer demokratiet og livet til alle som bor der [USA], inkludert min familie,» så er det etter mine begreper en veldig alvorlig anklage.

5. august publiserte Ballade et intervju med Haugland i sammenheng med årets TronTalks, der han blant annet sier: «Det handler ikke om å skape opprør, men om å reflektere grundig og finne trygghet i sitt eget standpunkt slik at man bedre kan lytte til andre med gjerne motsatt syn. Jeg er overbevist at den åpne samtalen og de tankene vi hver for oss gjør i en slik setting gjør oss mer empatiske og menneskelig.»

Jeg er helt enig, og nettopp derfor synes jeg det er rart at han kommer med en så kraftig udokumentert påstand.

Essensen av hans innlegg «Mislykket avledningsmanøver» fra 6. juli, er at han vil at jeg skal slutte å ytre meg. Er knebling veien å gå for og styrke det empatiske og menneskelige?

Kilder
Koch, Dagfinn. Ytringsfrihet og identitetspolitikk. Oslo. www.dagfinnkoch.net. 2021 (23. august)

Haugland, Glen Erik. Ytringsfrihetskommisjonen selvskudd. Oslo. Ballade. 2021 (1. juli)

Koch, Dagfinn. Hauglands ytringsrom, statskunstens safe space? Oslo. Ballade. 2021 (5. juli)

Haugland, Glenn Erik. Mislykket avledningsmanøver. Oslo. Ballade. 2021 (6. juli)

Kleveland, Guro. Akkurat nå føles det som om jeg lager verdens viktigste festival. Intervju med
Glenn Erik Haugland. Oslo. Ballade. 2021 (5. august)

TronTalks

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.