© bigstockphoto

Referansegruppe om ulovlig fildeling

Gruppen skal ta stilling til mulige tiltak som kan begrense den ulovlige fildelingen og samtidig stimulere til økt bruk av lovlige tjenester.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Den rød-grønne regjeringen har i over ett år lovet en gjennomgang av opphavsretten for å vurdere tilpasninger til en digital virkelighet som sikrer opphavspersoners rettigheter, og brukernes rettssikkerhet.
Nå har Kulturdepartementet invitert en rekke aktører i det berørte feltet til å delta i en gruppe hvis konklusjoner skal danne en referanse for departementet i det videre arbeidet med revisjon av loven.
I gruppen skal det sitte representanter fra Den norske Forleggerforening, Forbrukerrådet, Gramo, IKT-Norge, NextGenTel, Telenor (representeres av felles medlem) og TONO. Disse skal levere sin rapport den 1. juni 2010.
Mandatet sier at gruppen skal ”ta stilling til mulige tiltak som kan begrense den ulovlige fildelingen og samtidig stimulere til økt bruk av lovlige tjenester”. Med ulovlig fildeling menes opplasting og tilknyttet nedlasting av rettighetsbeskyttet materiale på Internett uten rettighetshavers samtykke.
Referansegruppen skal i sitt arbeid ta utgangspunkt i de overordnede politiske målsetningene om å sikre kunstnernes inntekter i møte med digital spredning av opphavsrettslig beskyttet materiale. I tillegg til effektiv håndhevelse av rettsreglene på området, vil brukernes interesser og forventninger, herunder muligheten for lovlig videreutvikling av digitalt innhold, personvern og rettssikkerhet være viktige overordnede hensyn.
I mandatet slås det også fast at grensene for lovlig nedlasting og fildeling i utgangspunktet ikke skal vurderes.
— Et avgrenset og defensivt mandat
Dagbladets teknologikommentator mener at sistnevnte passasje i mandatet avskjærer muligheten for en helt nødvendig diskusjon om opphavsrettens utforming og avgrensning i nettalderen.
— Når regjeringen bestemmer at referansegruppa ikke skal diskutere denne typen spørsmål, i en situasjon der vi vet at kanskje så mye som 75-80 prosent av norske unge bryter åndsverksloven, sier det noe om både ambisjonsnivå og virkelighetsforståelse, skriver Jan Omdahl i Dagbladet.
Omdahl mener at utvalgets sammensetning er smal, og henviser til Gisle Hannemyr, lektor ved Universitetet i Oslo og prosjektleder i Creative Commons, som har påpekt det problematiske i at det i referansegruppa verken skal sitte representanter for rettighetshavere som ønsker å spre sine verk gjennom alternative lisensieringsmodeller som for eksempel Creative Commons, eller representanter for noen av miljøene som har markert seg sterkest med progressive og nettsentriske synspunkter i debatten om disse spørsmålene, som Elektronisk Forpost Norge, Fribit og Piratpartiet.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev