Perspektivskisse fra Nygaten

Foreslår å bygge underjordisk opera- og konserthus i Bergen

Musikkselskapet Harmonien, Bergen Nasjonale Opera og Grieghallen AS bak felles forslag om å utvikle området rundt Grieghallen til et «Griegkvartal».

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Musikkselskapet Harmonien, Bergen Nasjonale Opera og Grieghallen AS foreslår å bygge et nytt opera- og konserthus vis a vis Grieghallen delvis nedsenket under bakken på Edvard Griegs plass, samt bygge nye messe- og utstillingsarealer under bakken. Tanken er å skape et samlende «Griegkvartal».

En mulighetsstudie utført av Rambøll as for forslagsstillerne viser at huset vil kunne romme en scene og sal med 1000 publikumsplasser med førsteklasses akustikk. Det vil inneholde inviterende publikumsfasiliteter, prøvesaler og scenetekniske støttefunksjoner. Det nye huset er tenkt å komplementere Grieghallens funksjoner, ved å legge til rette for at musikaler, elektronisk forsterkete musikk- og sceneuttrykk, ballett og dans finner sted i den nye salen. Nabobygget Nygård skole foreslås videre utviklet til en arena for opplæring og talentutvikling av barn og unge innen musikk og andre uttrykksformer, inklusive Bergen Kulturskole.

Initiativtakerne mener at vestlandet og Bergen trenger en mellomstor scene og sal for opera, musikkteater og konserter som kan løfte regionens kulturliv for kommende generasjoner.

– Plasseringen av det nye huset ved siden av den godt etablerte Grieghallen vil gi betydelige synergier investeringsmessig, driftsmessig og kunstnerisk. Prosjektet tar opp i seg Grieghallens arkitekts idé om en frittstående kammermusikksal samme sted, skriver de i en pressemeliding.

Forslaget fremmes i forbindelse med Bergen kommunes oppstarts- og innspillkonferanse for ny kulturarenaplan som skal finne sted 25. januar.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.