Vegard Einan, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet (Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD)

– 60 prosent er et riktig nivå

Kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende forlenges til 1. juli, men holdes på 60 prosent. – Jeg mener at 60 prosent er et riktig nivå, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan. Både fagorganisasjoner og politisk opposisjon mener at de berørte burde fått kompensert 80 prosent av inntekten.

Kalender

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

Regjeringen foreslo sist uke å forlenge den midlertidige inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. juli.

– På den måten sikrer vi at mange av dem som rammes spesielt hardt av smittevernsrestriksjonene får en mer stabil og forutsigbar inntekt å leve av, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i pressemeldingen fra Arbeids- og sosialdepartementet. Her opplyser de videre at ordningen gir 60 prosent kompensasjon for tapt inntekt sammenlignet med nivået før koronapandemien, og at inntekter opp til seks ganger grunnbeløpet årlig teller med.

For lavt nivå på ytelsen
Ordningen var fra før forlenget ut februar. Fra november 2020 ble støtten redusert fra 80 til 60 prosent, som er nivået den vil fortsette å ligge på. Representanter fra både fagorganisasjoner og politisk opposisjon mener at de berørte burde fått kompensert 80 prosent av inntekten.

Hans Ole Rian, forbundsleder i kunstnerorganisasjonen Creo, kommenterer forlengelsen slik:
– Håper at mange der ute kan få litt mere forutsigbarhet og trygghet nå, og så må vi nok ta en ny runde til våren om det blir nødvendig. Dessverre ville ikke regjeringen øke kompensasjonsgraden fra 60 til 80 prosent, det mener jeg er uklokt.

Rian mener at 60 prosent er for lavt, og peker på at en lønnsmottaker får 80 prosent opp til 3G (G = grunnbeløpet, red. mrk.), og 62,4 prosent av inntektene mellom 3 G og 6 G*.
– Dette tilsvarer i snitt ca 71 prosent totalt. Det er det minste de selvstendig næringsdrivende skulle ha fått, utdyper Rian til Ballade, og fortsetter:
– Det er uklokt å ikke sørge for at de som er selvstendig næringsdrivende og som utgjør en svært viktig del av kulturbransjen kanskje ikke overlever fram til de blir engasjert igjen. Festivaler og turneer må planlegges. Det tar tid, gjerne måneder og år. Selv om pandemien kanskje er over om ikke så alt for mange måneder, så er det ikke sikkert at krisen i kulturbransjen er over like raskt.

Senterpartiets kulturpolitiker på Stortinget, Åslaug Sem-Jakobsen, sier at det er «på tide» at ordningen forlenges, men at «de berørte burde fått kompensert 80 prosent og ikke 60, siden det ikke er deres skyld at myndighetene har gjort det så vanskelig å tjene til livets opphold».
– Vi satte av 665 millioner i vårt alternative budsjett til 80 prosent fram til 1. juli, kommenterer hun til Ballade..

– 60 prosent et riktig nivå
Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan, sier i en kommentar til Ballade at ordningen ble utviklet og innført raskt, og kaller den effektiv, men sier at den har svakheter:
– Kompensasjonsytelsen har gitt utbetalinger til mange selvstendig næringsdrivende som sto uten inntekt på grunn av pandemien. Det ble utbetalt over 1,5 milliarder kroner i 2020, til nesten 24 000 personer. I så måte har ordningen vært effektiv.

– Ordningen har likevel svakheter knyttet blant annet til kontrollmulighet og at det er ikke aktivitetskrav. Det er også viktig at ordningen ikke motvirker at de som kan skaffe seg inntekt, gjør det, sier Einan til Ballade.
– Med 60 prosent kompensasjon for tapt inntekt får mottakerne om lag samme kompensasjon som arbeidsledige normalt får med dagpenger. Nivået må også sees i lys av at dette er en helt ny ordning for en gruppe som ikke hadde inntektssikring fra før, at selvstendig næringsdrivende har påtatt seg en risiko for å oppnå en mulig gevinst, og at selvstendig næringsdrivende samlet sett betaler mindre til folketrygden enn den avgiften som betales av lønnen i de fleste ordinære ansettelsesforhold. Jeg mener derfor at 60 prosent er et riktig nivå.

– Regjeringen følger situasjonen nøye og vurderer behov for tiltak løpende, blant annet i lys av hvordan vaksineringen av befolkningen utvikler seg, avslutter han kommentaren i eposten til Ballade.

 

*Kilde: NAV

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rådgiver/ saksbehandler

Asker kulturskole

Visuell kunstlærer

Indre Østfold kulturskole

Rektor

Rana kulturskole

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev