Creo: – Endelig i gang

900 ansatte, inkludert musikere og scenearbeidere, er i gang igjen fra i dag. – Ingen ønsket en streik etter halvannet år med korona-nedstengning, sier Creos nestleder.

Koronakrønikene: Selge sjela

Berre eit instrument. Men det er ei forlengelse av kroppen. Av tankar, tekster, melodiar og formidlingsgleda. Av lydsporet til livet ditt, kjære lesar.

– 60 prosent er et riktig nivå

Kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende forlenges til 1. juli, men holdes på 60 prosent. – Jeg mener at 60 prosent er et riktig nivå, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan. Både fagorganisasjoner og politisk opposisjon mener at de berørte burde fått kompensert 80 prosent av inntekten.

Åpner for akutt sosialhjelp til frilansere og næringsdrivende

Regjeringen vil fylle gapet mellom dag en og dag 17 for de som brått mister inntekten.

Indre motivasjon

Jazzmusikere tjener lite og det er få faste jobber. Likevel vurderer få å slutte, viser ny studie. – Min hypotese er at jazzmusikerne har realistiske forventinger til hva de kan vente seg, sier Beate Elstad.