Christine Thomassen, nestleder i Creo (Foto: Åsa Maria Mikkelsen)

Creo: – Endelig i gang

900 ansatte, inkludert musikere og scenearbeidere, er i gang igjen fra i dag. – Ingen ønsket en streik etter halvannet år med korona-nedstengning, sier Creos nestleder.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

– Dette har vært en lang og krevende konflikt, for alle, og vi er svært glade for at partene i fellesskap kom fram en løsning som kan avslutte streiken. Spekter anerkjenner at dagens midlertidige innskuddsordning ikke gir livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser, og de er villige til å tidfeste en innføring av en ordning som sikrer dette. Vi har fått gjennomslag for vårt hovedkrav og det er det viktigste. Nå gleder vi oss til å sammen få kulturlivet i gang igjen! Det skriver nestleder Christine Thomassen i en epost til Ballade.no i dag.

Nær 900 kulturarbeidere går tilbake til jobbene sine ved en rekke norske kulturinstitusjoner i dag. I pressemeldinga som Spekter og LO Stat sendte ut kaller LO de foregående konfliktukene for «en lang og krevende streik».

Enkelte steder mista oppdragstakere jobber som følge av stengte saler. Ballade spør derfor Thomassen om arbeidstakersida må ta ansvar for at saler ble ytterligere stengt i en høst da publikum i praksis hadde vært uten scenetilbud i over halvannet år:
Var dette rette tidspunkt å ta akkurat denne kampen, da kulturlivet hadde ligget brakk så lenge?
– Det er svært leit at denne konflikten har fått konsekvenser for frilansere og oppdragstakere. En streik rammer, av og til urimelig. Men hvis vi skal ha mulighet til å vinne kampen for bedre rettigheter for våre frilansere og næringsdrivende medlemmer, kan vi ikke akseptere at rettighetene vi møysommelig har greid å opparbeide for ansatte kulturarbeidere svekkes. Det gagner ikke noen, svarer hun.

– Det var ingen som ønsket en streik etter halvannet år med korona-nedstengning, men tariffsystemet har sine strukturer og det var nå vi ble innkalt til Riksmekleren. Vi gjorde alt vi kunne for å hindre denne streiken. Når vi da likevel endte i konflikt viser det alvoret og betydningen av det vi har streiket for. Creo-nestlederen fastholder at både fast ansatte og midlertidig ansatte frilansere, vil få en pensjonsordning med livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Og gleder seg over; – At nå alle kunstnere og kulturarbeidere, uavhengig av tilknytningsforhold, igjen kan fylle teatrene og orkestersalene med magi!

Nye runder om pensjon
– Vi er glade for at de berørte kulturvirksomhetene nå kan åpne igjen. Videre er jeg fornøyd med at vi med Riksmeklerens hjelp har oppnådd enighet om at vi i samarbeid med LO skal finne frem til en permanent pensjonsordning som er god både for virksomhetene og alle ansatte, sier Anne-Kari Bratten. Hun er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Tilbudet fra Spekter etter mekling onsdag 20. oktober åpnet dørene for nye forhandlingsrunder. LO Stat svarte opp 21. oktober. Basert på tilbudet fra Spekter og LO Stats brev hadde Riksmekleren partene til samtaler i helga som gikk.

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter. (Foto: Spekter)

–  Vi har hatt gode og fruktbare forhandlinger gjennom helgen. Forhandlingene endte med en løsning begge partene aksepterte natt til mandag, sier Riksmekler Mats Wilhelm Ruland i pressemeldinga.

Mer om partenes uenighet kan leses i innlegg fra arbeidsgiversidas Spekter her – og fra Creo som representant for de streikende her. Innleggene ble publisert omtrent halvveis i konfliktperioden, og beskriver sider ved pensjonsordningene de da var uenige om – men som pressemeldinga og uttalelser nå tyder på at de har kommet hverandre i møte på.

 

(Saken er oppdatert med utfyllende sitater etter første publisering.)

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.