Ultima-logo, 2005

Ultima – norsk og internasjonal

Ultimafestivalen 2005 tar til fredag 30.september, og varer helt frem til 16. oktober. Samtidig har festivalen tatt et langt skritt frem mot status som knutepunktfestival. Oslo kommune vil nå gå inn med 2, 3 millioner årlig, mens staten bidrar med 3, 5 millioner. Styreleder Stein Henrichsen evaluerer her situasjonen for festivalen, som i år også står som arrangør for Réseau Varèses andre internasjonale konferanse om europeisk kulturpolitikk.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Stein Henrichsen, Ultima

Oslo blir midtpunkt i et stadig mer dynamisk og nyskapende internasjonalt musikkliv når Ultimafestivalen går av stabelen for femtende gang. Festivalen manifesterer seg som en viktig internasjonal aktør i kraft av et omfattende program hvor presentasjon og diskusjon foregår parallelt med at nye kunstverk oppstår.

Med musikk og tilliggende kunstformer som uttrykksmiddel tas hele byen i bruk når kunstnere fra store deler av verden i samspill med det ypperste av norsk kunst skaper et program verdig en hvilken som helst metropol. En lang rekke personer og organisasjoner bidrar til dette, og vi ønsker i denne forbindelse å takke alle for den tillit som vises oss.

Kulturdepartementet og Oslo kommune fortjener en spesiell takk for arbeidet med å etablere Ultima som knutepunktinstitusjon, og for betydelig økonomisk støtte. En slik satsning på moderne kunstuttrykk er ikke selvsagt i noen regjering eller noe bystyre, men avkastningen i form av et mer åpent samfunn hvor kreativitet og kompetanseutvikling står i sentrum vil vise at beslutningene er fremsynt. Også EU har gjennom mange år støttet Ultima, de siste år gjennom nettverket Réseau Varèse som i dag representerer 22 sentrale festivaler og institusjoner for samtidsmusikk og scenekunst.

EUs kulturpolitikk har vist seg å fremme den moderne kunsten, og har skapt helt nye premisser for dagens kunst og kunstnere ved å fremme internasjonalt samarbeid og nettverksbygging. Det er selvsagt at Ultima deltar i første rekke i denne utviklingen hvor samarbeid og dialog skaper muligheter for norsk kunst og norske kunstnere som tidligere ikke har eksistert.

Under årets festival arrangerer Réseau Varèse sin andre internasjonale konferanse om europeisk kulturpolitikk. Den første ble holdt i fjor i Budapest, den andre holdes i Oslo den 14.oktober. At så mange kunstneriske ledere kommer til Oslo for å oppleve byen og festivalen, er et viktig signal om at nettverket har en transnasjonal ambisjon i kulturpolitikken som skaper en helt ny europeisk identitet og samhandling. Ultima har plassert seg som en aktiv samhandlingspartner i dette nettverket, noe som vil kunne fà stor samfunnsmessig konsekvens for Norge.

Samtidskunsten er kanskje mer relevant enn noensinne når ny teknologi forminsker verden med nye utfordringer som resultat både for individ og fellesskap. Individet stilles overfor krav om fleksibilitet og internasjonal orientering. Mer enn noensinne konkurrerer vi på en internasjonal arena. Fellesskapet står overfor voldsomme utfordringer: Mens grenser fjernes for de fleste i vår del av verden, bygges nye andre steder i form av fattigdom og undertrykkelse med konflikt og uro som resultat.

I dette perspektivet er det ikke bare viktig å skape internasjonale møteplasser hvor ny kunnskap og forståelse kan skape grunnlag for økt toleranse, men mer enn noensinne er det avgjørende å styrke ytringsfriheten som grunnlag for kritikk og utvikling. Mens det frie uttrykk over store deler av verden begrenses politisk, er utfordringen i vår del av verden den ekspansive internasjonale underholdningsindustriens voldsomme ressurser hvor kommersielle hensyn kommer i første rekke når offentlige og private rom fylles med beregnet opplevelse.

Ultimafestivalen skal også være opplevelse, men langt mer enn det: ved å skape et rom for kunstnerisk ytring hvor kommersielle faktorer skyves til side til fordel for kunstens egne premisser – kvalitet og relevans – bygges en varig arena for inspirasjon, kreativitet og menneskelig utvikling.

God festival!

Stein Olav Henrichsen, styreleder

Artikkelen er hentet fra ultimas programbok 2005, med tillatelse fra forfatteren og Ultima.

Konferansen The cultural policies in a new context – Réseau Varèse finner sted i Nasjonalbiblioteket fredag 14.oktober fra kl. 10.00 – 17.00. Nærmere program vil du finne på www.ultima.no, eller ved å følge Ballades dekning i ukene fremover.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev