Geir Johnson, Ultima

Geir Johnson: – Velkommen til Ultimafestivalen

Fredag 30. september går norges største samtidsmusikkfestival – Ultima – av stabelen for 15. gang. I denne velkomsthilsenen deler festivaldirektør Geir Johnson av sine tanker og vyer for årets mangeslungne program. Her forteller han også om de tre tyngdepunkter Ultima 2005 vil rette fokus mot: Japansk musikk og dans, festivalkomponist Helmut Lachenmanns musikk – og en rekke norske bestillingsverk. Festivalen vil utspille seg over hele to uker, med mer enn 100 konserter og forestillinger på 23 scener i hovedstaden. Årets festivalmotto er «Veger til erfaring»: – Med dette temaet vil vi forsøke å belyse hva kunstens særegne erkjennelsesform betyr, og hvordan den skapende kunstner forstår sin egen veg til ny erkjennelse, skriver Johnson.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av Geir Johnson, festivaldirektør for Ultima

For 15.gang presenterer 18 av landets ledende musikkinstitusjoner Ultima festivalen. Gjennom mer enn to ukers begivenheter vil vi presen tere installasjoner,konserter, forestillinger,seminarer og forelesninger som kan vise noe av det beste norsk musikkliv har å by på for øyeblikket.

Årets festival har mottoet ”Veger til erfaring” – eller på engelsk ”Paths to experience”. Med dette temaet vil vi forsøke å belyse hva kunstens særegne erkjennelsesform betyr, og hvordan den skapende kunstner forstår sin egen veg til ny erkjennelse. Det heter seg jo gjerne at ingen kunst oppstår i et vakuum, at all sann kunst må springe ut av det menneskelige eller ha et publikum som gjenkjenner seg selv i kunsten for å kunne fungere. Men for den skapende kunstner kan møtet med selve skapelsesprosessen også være der hun er mest ensom, overlatt som hun er til sin ervervede kunnskap, sin tekniske forståelse, sin bedømmelsesevne og gjennomføringskraft. Og det er her publikum så ofte sliter, sies det, i møtet med den nye kunsten, ved at man ikke forstår premissene eller resultatene.

Så nå forsøker vi å reise problemstillingen: Hvilke veger til erfaring er det for kunstneren i hans eller hennes prosess? Og hvilke veger kan det være for publikum inn til å anskue denne erfaringsformen? Er kunst en intuitiv erfaringsform, eller er det konsekvensen av historisk opplagret kunnskap? Er selve prosessen mot kunstverket som noe startes på nytt for hver gang eller foregår det en form for ”læring” som også er historisk betinget? Vi har vel ikke noe entydig svar på dette, eller kanskje hvert kunstverk er sitt eget svar. I hvert fall er det en problemstilling som ikke synes å miste sin aktualitet.

Årets program har tre tyngdepunkter, det første knyttet til presentasjonen av japansk musikk og dans, det andre til Helmut Lachenmanns musikk mot slutten av festivalen, og dessuten en bred stripe av norske bestillingsverk. Japansk musikk står overfor et nytt skille etter Takemitsus bortgang, fordi han var den av landets komponister som klarest maktet å formulere en musikalsk erfaring som nådde et større internasjonalt publikum. Japans musikk har noe av den samme dobbeltheten overfor den europeiske avantgarden som vår egen, ved at den også har en sterk egen folkloristisk tradisjon som i noen grad har forsøkt å finne et uttrykk gjennom den moderne kunstmusikken, ofte også med en tilsvarende risiko for å bli folklorisme. Vi har forsøkt å finne fram til noen kunstnere som hver på sin måte har maktet å komme forbi denne motsetningen og skape et nytt uttrykk.

Eiendommelig nok har Lachenmanns musikk en sterk affinitet til japansk kultur, og hans raffierte og banebrytende klangbehadling hører med til de viktigste nyvinninger i det sene 20.århundrets musikalske utvikling. For første gang får vi et bredere møte med noen av denne mannens orkester og ensembleverk, samtidig som vi får anledning til å bli kjent med hans eget musikksyn i flere foredrag.

Europeisk samarbeid Ultima har siden 1999 vært et aktivt medlem i det europeiske festivalnettverket ”Réseau Varèse”. Nettverket omfatter i dag 23 festivaler og musikkinstitusjoner i 17 europeiske land, og har representert en viktig kontaktflate for Ultima ut i Europa. Vi er glade for at Réseau Varèse har valgt å legge sin internasjonale konferanse om ”Europeisk musikkpolitikk i det 21.århundre” til Ultima den 14.oktober. Det er uhyre viktig for norsk musikkliv å være med å bidra til en bredere internasjonal distribusjon av noen av de viktigste ensemblene og nye verkene i vår tid. Satsningen på Helmut Lachenmann har blitt mulig takket være et forpliktende samarbeid mellom Konzerthaus Berlin, Wien Modern og Ultima, finansiert av EUs kulturprogram Culture 2000.

Men det er mer ved programmet: De internasjonale solistene og ensemblene er der i år igjen: Ardittikvartetten og Ensemble Recherche med sine uforligne lige tolkninger, sammen med Ensemble Modern, og Reigakusha fra Tokyo. Og selvsagt er de fremste norske ensemblene med, som Nordisk Råds Musikkpris-vinner Cikada, BIT 20 Ensemble, Oslo Sinfonietta og andre, med sterke og individuelle programmer. Ny opera Scenekunstprogrammet er sterkere enn kanskje noen gang, med gjestespill av Anne Teresa de Keersmaeker fra Belgia og Boris Charmatz fra Frankrike i spissen, og premieren på Henrik Hellstenius og Cecilie Løveids opera ”Ophelia” som høydepunktet innenfor det nyetablerte nasjonale nettverket AdOpera!

Men først og sist bestreber vi gjennom festivalprogrammet på å gi en presentasjon av noe av det beste innen norsk musikk for øyeblikket. Serien med Ultima Ung-konserter fortsetter for femte år på rad, med en presentasjon av seks nye talenter på våre konsertscener. Vi synes det er morsomt å se så mange nye utøvertalenter som har en klar samtidsprofil. I år vil en av dem – slagverkeren Kjell Tore Innervik – gi seks konserter i videregående skoler og folkehøgskoler. Men vi gir også nytt innhold til satsningen på barn og unge med en operaoppsetning, konserter og flere pedagogiske prosjekter som retter seg mot barn og unge i Oslos østlige bydeler.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle våre bidragsytere og støttespillere for generøs støtte. Uten den statlige og kommunale støtte som tildeles Ultima hvert år ville vi ikke maktet dette løftet, men det er og viktig å minne om – ikke minst i dette jubileumsåret – at Ultimafestivalen er et fellesløft mellom 18 institusjoner, som sammen har maktet å skape rammeverket Ultima. Det er ingen liten bedrift å bevare et slikt samarbeid i femten år.

Artikkelen er hentet fra ultimas programbok 2005, med tillatelse fra forfatteren og Ultima.

Ballade vil rapportere flittig fra Ultimafestivalen, i tillegg til å presentere en rekke av programtekstene som belyser Ultimas formål og mangfold. Magnus Anderssons intervju med Geir Johnson i forbindelse med årets festival kan for eksempel leses [link id=60956 title=» her«]. Oppdatert festivalprogram finnes på Ultima-lenken nedenfor.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev