Tabita Berglund, foto Elisabeth Tønnesen |

Talent Norge og Sparebankstiftelsen satser på dirigenter

Lanserte onsdag Dirigentløftet, Norges første og største helhetlige program for utvikling av norske dirigenttalenter.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Dirigentløftet er en satsing der målet er å løfte Norge som musikknasjon gjennom å heve kompetanse, status og karrieremuligheter for Norges dirigenter. Satsingens langsiktige mål er å bidra til at norske dirigenter kan hevde seg på et høyt internasjonalt nivå. Satsingen er initiert og driftes av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge og omfatter talentutvikling både på elitenivå og i bredden. Samarbeidspartnerne representerer hele musikk-Norge, fra frivillig musikkliv, kor og korps til det profesjonelle musikklivs institusjoner og profesjonelle orkestre. Festspillene i Bergen skal legge til rette for konsertbesøk og dirigentmøter Samtlige av landets symfoniorkestre er med og skal bidra med konserter og mesterklasser som skal løfyr frem de unge dirigenttalentene.

Første talent i eliteprogrammet i 2019 er Tabita Berglund, 29 år, fra Trondheim.

– Vi har mål om å mobilisere til en kulturendring for å løfte Norge som dirigentnasjon. Å bygge dirigentkultur, holdninger og miljø krever kontinuitet. Vi håper at Dirigentløftet skal gi et kunstnerisk løft for dirigenter på alle nivåer til glede for et samlet norsk musikkliv sier Anders Bjørnsen i Sparebankstiftelsen DNB i en pressemelding.

– Det forgår masse godt arbeid på dirigenter i hele Norge. Gjennom Dirigentløftet inviteres musikklivet inn i en felles satsing som omfatter en rekke ulike program og tilbud på alle nivå. Satsingen skal stimulere til synergier og kunnskapsdeling blant godt etablerte miljøer, samt åpne for etablering av nye solide og langsiktige samarbeidsrelasjoner. Vi gleder oss over å kunne bidra til å samle musikk-Norge om dette, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge i samme melding.

Dirigentløftet ble presentert på Sentralen i Oslo onsdag.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.