Den Norske Opera - bilder fra scenen 2002

Remlov blir Opera-direktør

Den Norske Operas styre har i dag tilsatt Tom Remlov som administrerende direktør. Han vil tiltre stillingen 1. januar 2009. I perioden fram til tiltredelse vil han arbeide som rådgiver for styret med lederfullmakter knyttet til fremtidig planlegging, heter det i en offisiell melding fra Den Norske Opera.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Tom Remlov fyller alle de krav styret har hatt til Operaens fremtidige toppsjef. Han har dyptgående forståelse for hele spekteret av virksomheter som inngår i et stort opera- og balletthus. Han har lang erfaring i å lede større kulturinstitusjoner og har gjennom sitt lederskap vist særlig evne til å trekke opp helhetlige visjoner for virksomheten, gjennomføre organisatorisk utvikling, og skape rammer for målrettet samarbeid. Han kjenner norsk kulturliv ut og inn, og han har lang erfaring i å lede viktige områder som økonomi- og personalforvaltning. Tom Remlov er tydelig, kommuniserer godt, og er internasjonalt orientert.

Bakgrunn
· Tom Remlov er født i 1949.
· Utdannet teaterinstruktør og dramaturg i Norge og England.
· Arbeidet som skribent, skuespiller og universitetslærer i London fra 1971-78.
· Teatersjef ved Den Nationale Scene i Bergen i ti år fra 1986-96, hvor han gjorde seg særlig bemerket for sitt nybrottsarbeid med norsk samtidsdramatikk og bl.a. lanserte den nå verdenskjente Jon Fosse.
· Direktør for Norsk Film AS fra 1996-2001.
· Leder for produsentutdanningen ved Den norske filmskolen på Lillehammer fra 2001.
· Har hele sitt yrkesaktive liv vært virksom som foredragsholder, kursleder, kåsør, artikkelforfatter og organisasjonsmenneske – det siste bl.a. som formann i Statens Filmproduksjonsutvalg 89-93, nestleder i Norsk teater- og orkesterforenings styre 92-95, etablerende styreleder for Audiovisuelt Produksjonsfond i 94/95, etablerende styreleder for OCA – Office for Contemporary Art Norway (fra 2001), og etablerende styreleder for Filmfondet FUZZ AS (fra 2006).
· Har oversatt og/eller hatt tekstansvaret for ca 30 sceneforestillinger og ca 10 filmer, er partner og styreleder i filmselskapet USF International AS og partner i tv- og eventproduksjonsselskapet Dinamo Story TV AS. Foruten ca 150 teateroppsetninger har han vært produsent/co-produsent for et tjuetalls filmer, deriblant ”Insomnia” (Erik Skjoldbjærg, 1997), ”Aberdeen” (Hans Petter Moland, 2000), ”Heftig og begeistret” (Knut-Erik Jensen, 2001), “Det største i verden” (Thomas Robsahm, 2001) og ”Musikk for bryllup og begravelser” (Unni Straume, 2002).

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev