Per Fridtjov Bonsaksen Foto: Privat

Per Fridtjov Bonsaksen 70 år

Tidligere domkantor, domorganist og orgelfaglig leder ved Nidarosdommen fyller 70 år i dag.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Per Fridtjov Bonsaksen (f. 8. september 1946) har nylig fullført 40 års tjeneste ved Nidarosdomen; som domkantor/domorganist 1976-2011 og deretter som orgelfaglig leder for sluttføringen av orgelprosjektene ved nasjonalhelligdommen. I tillegg til utdannelsen som kirkemusiker, har han studert orgel konsertfag i Köln og Wien(m/diplomeksamen), cembalo (i Köln) og orkesterdireksjon (i Hamburg). Han var ansatt bl.a. i Bakke kirke før han ble domorganist.
Bonsaksen var i de første årene eneste kirkemusiker ved Nidarosdomen, inntil gradvis nye stillinger ble etablert. Han hadde ansvar for orgel-/instrumentalmusikken ved gudstjenester og konserter, voksenkorene, kirkens instrumenter, så vel som for organisering og administrasjon av musikkvirksomheten. Han bidro til utformingen av det liturgiske livet ved katedralen, både som korleder og orgelspiller. Gjennom konsertserien «Musikk i Nidarosdomen» etablerte han regelmessige konserter året rundt, både med Domkirkens egne krefter og med inviterte musikere fra inn- og utland. Det gjaldt orgel- og kammerkonserter, samt korkonserter der fremførelser av de store verk for kor, solister og orkester inngikk. Arbeidet med «Olavs(fest)dagene» var i mange år en av domkantorens hovedoppgaver, herunder kunstneriske ledelse av «Nordisk koruke» og fremføring av et kirkemusikalsk storverk under festivalen.
Bonsaksen har konsertturneer i inn- og utland, han har opptrådt i NRK radio/TV og gjort flere innspillinger. Mangeårig virksomhet som fagkonsulent for nye orgler kulminerte med prosjektene i Nidarosdomen: Barokkorglet/Wagnerorglet (restaurert 1994), det store symfoniske katedralorglet/Steinmeyerorglet (restaurert og gjenskapt 2013/14) og det nye kororglet/Torkildsenorglet (2015/16).
Som pedagog har han fra 1973 vært tilknyttet Musikkonservatoriet i Trondheim (senere NTNU) og dessuten Høgskolen i Stavanger i 2000-2003 som førsteamanuensis i kirkemusikk.
For sin innsats for kirkemusikken i Norge ble Bonsaksen i 2007 utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.