Ning (Foto: Ning)

Ny festival for lydkunst: Happy Days

Happy Days Sound Festival omtaler seg selv som en liten og grenseoverskridende festival for lydbasert kunst. I festivalperioden vises bl.a. lydinstallasjoner under arbeid fra Ny Musikks tverrkunstneriske workshop LYD PLUSS, mens det også blir musikalske opplevelser i regi av bl.a. Cikada, Oslo Sinfonietta og Ning. – Vi ønsker å undersøke hvilken mulighet dette utvidede kunstmusikk-begrepet har for å komme tettere på vår egen samtid, uttaler festivalledelsen.

Kalender

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Happy Days er en del av Ny Musikks treårige satsning på tverrkunstneriske uttrykk. Tema for årets Happy Days er «Musikkens utilstrekkelighet». Mange komponister synes for tiden å ville overskride musikkens verkforståelse og formidlingsformer. De opplever at den «rene» musikkgenren kommer til kort i forhold til vår tids uttrykksbehov, at en absolutt musikk ikke kan ta opp i seg samtidens idéer og problemer eller reflektere hvordan vi oppfatter vår tilværelse i en moderne verden.

Hvordan kan musikken forholde seg til spørsmål rundt kontekstualisering, informasjonsoverflod, dagens medievirkelighet og dens konstante spill med virkelighetsbegrepet? Dette ønsker Happy Days å undersøke.

Happy Days vil presentere verker som muligens ligger på grensa eller endog utenfor en forståelse av hva musikk som kunstgenre kan innebære. Vi ønsker å undersøke forbindelsene musikk og lydlig kunst kan ha til andre kunstarter, hvor de kan møtes og hvor det synes å oppstå noe som overskrider konvensjonelle verkforståelser. Vi ønsker videre å undersøke hvilken mulighet dette utvidede kunstmusikk-begrepet har for å, i en viss forstand, komme tettere på vår egen samtid, og få en musikk som på en eller annen måte kan fungere som aktuell, en type kunst som direkte vokser ut av og reagerer med samfunnet og våre daglige liv.

I forbindelse med Happy Days utkommer en spesialutgave av tidsskriftet Parergon, med artikler og intervjuer som berører disse temaene. Happy Days Sound Festival byr ellers på en rikholdig musikkmeny over fire dager, som inkluderer konserter med Cikada, Oslo Sinfonietta og Ning, samt en rekke enkeltmusikere. For komplett program anbefaler vi festivalens egen hjemmeside: http://www.happydays.no/. Øyvind Torvund, Niels Rønsholdt, Peter Ablinger og Carola Bauckholt er blant gjengangerne på komponistsiden.

I festivalperioden viser Happy Days også lydinstallasjoner under arbeid fra Ny Musikks tverrkunstneriske workshop LYD PLUSS. Deltakende kunstnere er Silje Torp Færavaag, Lise Herland, Mari Hesjedal, Rasmus Jørgensen, Jørgen Larsson, Håkon Lindbäck, Bjørn Thomas Melhus, Ellen Røed, Torbjørn Skårild, Øyvind Torvund, Elisabeth Vatn, Jana Winderen.

Happy Days Sound Festival samarbeider med Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere, Atelier Nord, NOTAM, Fond for lyd og bilde, Norsk Komponistforening, Dansk Komponistforening, AdOpera, Fritt Ord, Goethe Institut og MIC.

Ballade kommer nærmere tilbake med videre forhåndsomtale av festivalen.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev