Jøran Rudi 2007, bw_høyt

NOTAMs bevilgning økes med en million kroner i 2009

Etter flere år med små økonomiske rammer, økes bevilgningen til NOTAM med en million kroner. – Den oppbygging av et troverdig senter som vi nå håper kan skyte fart, håper vi skal gi stor effekt i Norge sier NOTAM-leder Jøran Rudi i en pressemelding.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Etter mange år med sviktende økonomi måtte NOTAM i 2006 innskrenke virksomheten. De la om kursen i retning av spissere aktivitet, større fokus på faglig høyt nivå, og egeninitierte prosjekter, som i 2008 blant annet resulterte i:

— fokus på teknisk utviklingsarbeid: som Sensorbue-prosjektet, samt Stockhausen-konsertene ”Mikrophonie I” og ”Hymnen”, alt i samarbeid med Norges

Musikkhøgskole

— lydkunstkonkurranse og påfølgende lydkunstutstilling ”Absorpsjon og resonans” som åpner på Henie Onstad Kunstsenter 20. november

— publikasjoner av flerspråklige tekstsamlinger i forbindelse med Stockhausen-konserter og lydkunstutstilling

Håper å skape utvikling i musikklivet

For neste år har Kulturdepartementet foreslått en bevilgningsøkning for senteret på 1 million krone. Bevilgningens tilhørende tekst sier dessuten at aktiviteten skal gjennomgås med sikte på å styrke den faglige virksomheten.

— Den oppbygging av et troverdig senter som vi nå håper kan skyte fart etter snart tretten års underfinansiering, håper vi skal gi stor effekt i Norge, både for utvikling i musikklivet og de genreoverskridende deler av kunstlivet generelt, forteller NOTAMs leder, Jøran Rudi i en pressemelding.

— Med et i økende grad internasjonalisert musikkliv, er ingenting mer naturlig enn at det finnes et norsk senter for teknologi i musikk og kunst som kan bidra til synliggjøring av norsk musikklivs mangefasetterte kvaliteter også på den internasjonale scenen.

— NOTAM ser frem til å kunne besvare et større antall av de henvendelser vi stadig får på en positiv måte, for slik å skape større dybde i norsk engasjement internasjonalt, sier Rudi.

Det er NOTAM som melder dette i dag.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev