Illustrasjonsfoto. Sommerfesten på Giske

Jeg tok min nyrytmiske..

INNLEGG: Styret for Bergens konsertserie for ny musikk, Avgarde, vil ha plass til både Ny Musikk og Avgarde i Kulturrådets arrangørstøtteordning. Støtten er i utgangspunktet myntet på rytmisk musikk.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Bergens konsertserie for ny musikk, Avgarde, er henrykt over at Øyvind Torvund og Ny Musikk Oslo har tatt opp idéen om en konsertserie for det eksperimentelle musikkfeltet. (Jmf Ballade 4.11.09) Sammen står vi sterkere, ikke minst i arbeidet for å utvikle Kulturrådets arrangørstøtte til også å gjelde flere musikkgenre enn det rytmiske.
(Da en ny støtteordning øremerket for arrangørene ble lansert under by:Larm tidlig i 2009, som en del av en større omlegging av musikkstøtten, uttrykte Ny Musikk bekymring for å falle utenfor, siden ordningen skulle gå til rytmisk musikk. Ny Musikk er medlem av Samstemt, som samler organisasjoner innen det såkalte rytmiske feltet. Red. anm)
Avgarde har i over 3 år fungert som et møtested der det nyeste innen kunstmusikken, improviasasjonsmusikken, elektronika, lydkunst, med mer har blitt eksponert for et øldrikkende publikum på selveste lørdagskveldene i USF Verftets mulm og mørke. Konseptet har vist seg levedyktig og skapt en arena for publikum, musikere og komponister som er etterspurt.
Siden Kulturrådet mangler finansieringsordninger for arenaer som Avgarde, er vi heldige som har Bergen kommune som ser på samtidskunstfeltet som en satsningsområde. Men grunnfinansieringen er fortsatt mangelfull, noe som skyldes at Kulturrådet fortsatt fører en musikkpolitikk som favoriserer det rytmiske. Som en konsekvens av denne merkverdige politikken har Avgarde gjort en varetelling over antall innslag som kan sies å være rytmiske og kommet frem til at vi uten problem kan gi konsertserien et navn som er mer kulturpolitisk korrekt. Fra og med nå heter vår virile konsertserie:
Avgarde – Bergens konsertserie for nyrytmisk musikk.
6.11.09
Styret i Avgarde

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev