Arne Nordheim 2 (foto: Lisbeth Risnes)

Hvem er redd for Arne Nordheim?

Trondheim Symfoniorkester byr torsdag 29. januar på Arne Nordheim, både hans verk Tenebrae for cello og orkester samt komponisten selv vi levende live. Nordheim vil selv være konferansier under konserten, som i tillegg til hans egen cellokonsert også byr på to verk som har betydd mye for ham, nemlig Figaros Bryllup av Mozart og Musikk for strengeinstrumenter, slagverk og celesta av Bartok.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Torsdag 29. januar er Arne Nordheim selv vert og konferansier med Trondheim Symfoniorkester når han byr på et gjenhør med cellokonserten Tenebrae fra 1982 samt to verk som har hatt stor betydning for ham; Mozarts Figaros bryllup og Bartoks Musikk for strengeinstrumenter slagverk og celesta. Han vil selv fortelle hvorfor han har valgt disse. Solist i cellokonserten er Aage Kvalbein.

Tenebrae ble i sin tid bestilt av Mstislav Rostropovitsj, som roste komponisten for hans fine forståelse for og beherskelse av instrumentets rike klanglige muligheter. Verkets avsluttende, poetiske avsnitt er direkte inspirert av beskrivelsen av den kantaten hovedpersonen, Adrian Leverkühns, skriver på i Thomas Manns roman Doktor Faustus.

Thomas Ramstad i Trondheim Symfoniorkester forklarer at Nordheim, som opprinnelig var modernisten som ble synonym med «pling-plong»-musikken i dag ikke er til å komme utenom.

— Arne Nordheim er en musikalsk eventyrer og en førende skikkelse i norsk musikkliv. Han har vært kjent og elsket og hatet gjennom snart et halvt århundre. «Nordheim-musikk» sa folk og fikk lange tenner. Men låter han så kantede moderne i dag? Griner vi fortsatt på nesen, spør Ramstad og inviterer folk til å gjøre seg opp sin egen mening.

Videre bringer Trondheim Symfoniorkester følgende karakteristikker av de andre verkene:

Figaros Bryllup:

Med operaen Figaros bryllup behandler Mozart et brennbart emne. Visst er den et angrep på klassesamfunnet, men i Mozarts tonespråk er den først og fremst en skildring av det tidløse mennesket av kjøtt og blod. Ouverturen skaper forventninger og gir en forutanelse om operaens handling.

Musikk for strengeinstrumenter, slagverk og celesta:

Bartoks personlige stil og allsidighet har blitt sammenlignet med Debussys sanselighet, Strauss’ orkestrale briljans, Bachs rike kontrapunkt, Mozarts klarhet og Beethovens strukturelle drama. Bartoks livslange studium av ungarsk folkemusikk er også sterk integrert i hans kunst. Musikk for strengeinstrumenter, slagverk og celesta er en mesterlig oppvisning i hvordan han forlener lærdom fra tidligere mestere med selvstendig skapende virksomhet.

Dirigent er finsksvenske Stefan Solyom, som har dirigert alle Nordens fremste symfoni- og operaorkestre .

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev