Tom Remlov 2006

Delte reaksjonar på valet av ny operadirektør

Etter at det fredag vart kjent at Tom Remlov vert direktør ved Den Norske Opera, er det uttrykt både glede og skepsis til valet. «Kan han overføre denne uredde ‘prøve og feile’-metoden til Operaen, tror jeg han vil skape en langt mer levende institusjon enn den vi ser i dag», skriv kulturredaktør Mode Steinkjær i Dagsavisen. «..de fikk en sjef helt uten kontakter, ja, praktisk talt uten peiling på opera- og ballettkunst, i nasjonal og ikke minst internasjonal sammenheng», skreiv Ståle Wikshåland i Dagbladet.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Ida Habbestad

Etter ein lang periode med spekulasjonar kring kven Den Norske Opera sitt styre ville velja som ny toppsjef, vart det fredag klart at Tom Remlov vert tilsett som administrerande direktør frå 1. januar 2009.

Skribentar og kommentatorar har møtt nyhendet med ulike reaksjonar, og me gjengjev nokre av dei.

Teft for dramaturgiske innspel
Kulturminister Trond Giske viste til Remlov si solide leiarrøynsle, og arbeidet gjennom mange år i norsk kulturliv, og uttalte til nrk.no at han er tilfreds med valet.

Dagsavisens kulturredaktør, Mode Steinkjær, ser òg optimistisk på valet av den nye direktøren:

«Tom Remlov har alltid vært en glimrende flankespiller med teft for dristige dramaturgiske innspill. Nettopp egenskapen til å se helhetsbildet fra sidelinjen, kombinert med tung ledererfaring fra kulturlivet, gjør han til et spennende navn for Den Norske Opera. (…) Som filmprodusent er høydepunktet så langt troen på at historien om et mannskor fra Berlevåg kunne bli en bærende kinofilm. Nedturen bunner også i nybrottstenkning, og endte i debatten om nettopp produsentrollen etter det ikke helt vellykkede episodefilmprosjektet «Pust på meg». Men kan han overføre denne uredde «prøve og feile»-metoden til Operaen, tror jeg han vil skape en langt mer levende institusjon enn den vi ser i dag», skriver han i artikkelen «Visjonær-direktøren» i dagsavisen.no.

Avventande
Aftenpostens Idar Karevold stiller seg avventande til avgjersla:

«Tom Remlov er ikke kjent i musikkens verden her til lands. Han har heller ikke så vidt vites arbeidet med teatersiden i musikkdramatiske produksjoner. Men det kan rette seg. Om to hele år vil mer være klarlagt», skreiv han i denne artikkelen.

For sjølv om Remlov har lang røynsle frå leiing innan norsk kulturliv, har han lite kompetanse innen opera og teatersjangren. Sjølv formulerte Remlov det slik til dagsavisen.no:

— Jeg er ikke et opera- eller ballettmenneske, men et teatermenneske, og dette er et teaterhus, så jeg er trygg på at jeg forstår de kunstneriske prosessene.

Et lykketreff at han ikkje har røynsle med opera og ballett?
Men denne manglande røynsla er ikkje noko problem – snarare tvert om, meiner styret i Den Norske Opera. For Remlov vert sjef i ein ny struktur der han har høvesvis ein opera- orkester- og ballettsjef under seg.

— Det er nesten et lykketreff at han har scenekunsterfaring uten erfaring med opera eller ballett, sa operaens styreleiar, Einar Solbu, i denne artikkelen på aftenposten.no laurdag, og grunngav det med at det er viktig at den nye ballettsjefen og operasjefen får kreativt handlingsrom.

I ein artikkel i Dagbladet mandag 18. desember, kritiserte imidlertid Ståle Wikshåland denne haldninga, og uttrykte si misnøye over at ein har vraka «den overlegent sterkeste kandidaten, breddfull av operaerfaring: festspillsjefen i Bergen, Per Boye Hansen».

«Ingen ville ha søkt operasjefstillingen dersom ny administrerende direktør hadde hatt operaerfaring, uttalte Bjørn Simensen til Aftenposten lørdag. (…) Hva får dem til å tro at tilgangen på sterke kandidater blir stor nå, i en situasjon der det skal bygges et repertoar på rekordtid, i tillegg til en kraftig utvidelse av staben, som ikke må til om ikke operahuset i Bjørvika skal åpne som et hus i full krise. Og den framgangsmåten til nå, som høyst sannsynlig får Boye Hansen til å betakke seg, skal bygges opp uten det lille av spisskompetanse som norsk operamiljø rår over», skreiv Wikshåland.

Wikshåland peikte dessutan på at tida mot 2009-sesongen er knapp:

«Utfordringene videre handler om to ting: Den åpenbare, som er å få et lag på plass som kan lede et operahus kunstnerisk som skal begynne å fungere om et drøyt år, et tidsperspektiv som er uhyggelig kort, målt mot standarden i internasjonal operadrift. De fleste kontraktene der er allerede inngått. I så måte kan Bjørvika fort bli en nasjonalopera, i litt for bokstavelig forstand. Og situasjonen forsterkes drastisk, av at den som skal drive fram ansettelsene, praktisk talt er novise i faget. Ikke i ledelse generelt, og kultur sånn allment, men helt spesifikt: i opera- og ballettfaget.»

Så tett opptil idealet som mogleg
Mykje tykkjest dermed kvila på kva teft Remlov har – kanskje òg på kva støttespelarar han har – i valet av dei nye fagsjefane i operaen – og om desse har høve til ei snarleg tiltreding, som er satt til sommaren 2007.

Styret i Den Norske Opera tykkjest uansett trygge på sitt denne første tilsetjinga:

— Drømmemennesket finnes ikke, men Tom er så tett opptil idealet som overhodet mulig, og fyller alle våre krav. sa Einar Solbu til dagsavisen.no.

Pressemeldinga frå Den Norske Opera kan du lesa [link id=62429 title=»her«].

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev