Festivalsommeren som uteble: Stavernfestivalen er blant dem som søker staten om millioner etter pålagt avlysning (Foto: stavernfestivalen.no)

Koronakompensasjon: – Utydelig forskrift

Fortsatt ligger hundrevis av søknader om kompensasjon for sommeravlysninger hos Kulturrådet. Noen ber om å få statsstøtte for å sikre overskudd basert i egne planer. Flere av disse må regne med å få søkesummene sine kutta.

Kalender

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Hanne Tveter & Jorge Vera

03/02/2023 Kl. 21

Oslo

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

– For egen del ser jeg for meg at vi fint kunne klart oss med under halvparten av det vi har søkt om. Men da vi søkte, søkte vi på en mindre pott. En halvering var nok nærmere det vi forventa, sier en av søkerne på en raus koronaspesifikk statsstøtte – som lar vente på seg.

Forrige uke ble de første kompensasjonene til arrangører som har måttet avlyse i 2020 i sommersesongen tildelt, kraftig forsinket. Etter at en ESA-godkjenning er på plass har en god del av søknadene, i hovedsak de mindre, gitt utbetalinger. Den andre faktoren som forsinker, er en etterkontroll som ble satt i gang av alle søknader på over 1 million kroner. Dén kom i stand omtrent samtidig som debatten om hvor rett det er at statsstøtta kan gi arrangører millionoverskudd starta.

Debatten har særlig gått rundt søknader der søker sjøl viser til egne planer for vekst i inneværende år: Hvor stor legitimitet skulle Kulturrådet, som forvalter ordninga på 1,4 milliarder kroner, tillegge søkernes egne planer? I utgangspunktet skal de søke på et gjennomsnitt av siste års resultat – men over 140 søkere ber om å bli vurdert på planer og budsjett for 2020.

*En av søknadsskriverne sier til Ballade.no at hen oppfatter det som upresist å operere med beregninger av egne billettsalg inn i søkeskjemaene.
– Fordi det er ikke snakk om faktiske tall, men estimater, som vedkommende påpeker.

Dette gjelder kompensasjoner for avlysninger 1. mai til 31. august – dermed inkludert den store skjerven av festivaler og sommerarrangement, som driver mange av de store omsetningene i den livebaserte kulturen i Norge.

Stavernfestivalen er den arrangøren som havna høyest da de skreiv inn summene sine i Kulturrådets søknadsskjema. Til Ballade.no sier daglig leder Ole Christian Mørk at deres søknad på over 38 millioner nok er resultat av en vekst som de planla gjennom 2020, for å ende med en betydelig større publikumskapasitet i 2021.
– Vi har bare søkt i henhold til kriteriene i skjemaet, og gjort dette i samråd med advokat og revisor – og også andre festivaler. Så har vi lagt ved arenakart og planer som viser hvordan vi skulle vokse, beskriver Mørk.

Klassekampen har skrevet om hvordan Kulturrådets søknadsskjema spør etter sammenlignbare arrangement i 2017–2019 – for å sørge for at arrangører ikke skal gå med et større overskudd enn snittresultatet : «Tons of Rock, Palmesus, Stavernfestivalen og Piknik i Parken svarer nei på spørsmålet, til tross for at alle gjennomførte festivaler i 2017, 2018 og 2019. Palmesus skriver i søknaden sin at 2020 ikke er sammenliknbart med de foregående tre årene, ettersom de hadde lagt opp til vesentlige endringer og utvidelser – deriblant en stor arealutvidelse i forbindelse med en ny scene.» Mange av arrangørene oppgir ikke til avisa hvorfor de ikke vil sammenlignes med tidligere utgaver. Piknik i Parken oppgir at de har flytta til ny park – mens Festningen startet i 2018 og har derfor ikke 2017-tall å vise til, skriver Klassekampen.

Da Ballade starta å jobbe med denne saken hadde ikke Stavernfestivalen levert årsregnskap for 2019 (i følge Brønnøysundregisteret) men dette skal nå være levert Kulturrådet slik alle søkere over 1 million må levere.
– De har laget et regelverk som må tolkes, og noen ting har vært litt vanskelig å tolke, mener Mørk.
– Desto bedre at du veit at de tar en kontroll før de betaler ut, sier han.

Budsjett-søkerne må regne med avkorting
Kulturrådets kommunikasjonsrådgiver Erica Berthelsen sier at en betydelig del av dem som har søkt på årets budsjett kan få avkorta søknadene sine. Hun tar forbehold om at søknadene ennå ikke er ferdigbehandla:
– Status på de som gjenstår er at det fortsatt er noen som ikke har sendt inn den etterspurte dokumentasjonen, også er det noen som ikke har sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon og har blitt bedt om å sende inn ytterligere. Av de gjenstående søknadene er det noen som vil bli avslått, noen vil få en avkorting og noen som vil få kompensert det de har søkt om.

– De som eventuelt blir justert vil bli justert ned. De fleste som har søkt på budsjett for 2020 har budsjettert med høyere inntekter i 2020 enn i de tre foregående årene, sier Berthelsen.

Kulturrådet forvalter, og kontrollerer, at søkerne oppfyller formålene med forskrifta om kompensasjonene. Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja er øverste sjef for krisepakkene, denne inkludert, og Ballade.no spør Raja:
– Hvorfor er kompensasjonsordninga innretta slik at de gir søkere overskudd? Hvorfor ikke bare slik at de unngår å tape penger?
– 
Formålet med ordningen er å kompensere for tap som arrangører og underleverandører i kultursektoren i Norge har hatt som følge av pålegg fra statlige myndigheter i forbindelse med Covid-19, svarer Raja til Ballade på epost. Videre skriver han:
– Tilskudd skal ikke medføre at mottaker får en kompensasjon som gjør at årets resultat overstiger gjennomsnittlig resultat i tilsvarende periode 2017-2019, med mindre det er saklig grunn for avviket. Det er viktig for regjeringen at kultursektoren så godt som mulig kommer seg gjennom Covid-19-krisen, skriver Raja. Ballade har bedt om å få snakke med ham, blant annet for å stille oppfølgingsspørsmål, men har foreløpig bare fått formuleringene mailet over.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (Foto: Ilja C. Hendel)

Blant dem som har kritisert kompensasjonene er veteran-festivalbooker Toffen Gunnufsen – som da han i VG mente at «departementet virkelig har gitt et kreativt handlingsrom i kalkulatoren» i søknadsskjemaet. Til dette svarer Raja blant annet at
– Søkere skal sette inn riktige tall i henhold til Kulturrådets søknadsskjema og retningslinjer, som igjen er basert på forskriften for ordningen. Han viser videre til etterkontrollen, der Kulturrådet får hjelp av konsulent- og revisorfirmaet PWC. De skal også gjøre en vesentlighetsvurdering, som han kaller det.
– Skulle noen likevel få utbetalt høyere kompensasjon enn det var grunnlag for, vil det bli krevd tilbakebetalt.

– Under utformingen av kompensasjonsordningen har vi fått veldig mange henvendelser og innspill fra forskjellige aktører. Vi har selvfølgelig tatt med oss alle innspill inn i arbeidet med forskriftene, sier også kulturministeren.

Ballade.no har snakka med flere arrangører som søker kompensasjon for avlysninger. Flere uttrykker forvirring over forskriften og skjema. En av dem ønsker å være anonym, men sier at etter lang ventetid er de ikke sikre på noen ting på denne arrangørstøtten:
**–  For egen del ser jeg for meg at vi fint kunne klart oss med under halvparten av det vi har søkt om. Men da vi søkte, søkte vi på en mindre pott en det det til slutt ble, og flere enn oss har nok regna med at ingen skulle få utbetalt full søknadssum. En halvering var nok nærmere det vi forventa, sier søkeren.

**– Forskriften er utydelig, men for de fleste er det nok naturlig at de har søkt slik at de kommer best mulig ut. De store usikkerhetene er nok knytta til dem av oss som har søkt på bakgrunn av årets budsjett – og her synes jeg det er vanskelig å trekke opp skillet for hva som er vesentlig endring, som skal avgjøre om du kan bli vurdert på eget budsjett.
– Ja, tenker du at det da legges opp til å kunne klare å argumentere godt for seg?
– Ja, for hva utgjør en vesentlig endring? For noen arrangement er det veldig klart at de kunne tjent mer i år med sikkerhet, men det må være en veldig vanskelig vurderingsjobb for utenforstående. På den andre sida er det også helt naturlig, og riktig å kunne bruke budsjett, fordi mange arrangement ikke kan sammenlignes, sier vedkommende.

Sjøl om arrangøren vi snakker med ser utfordringer med en statsstøtte som kan avgjøre hvem som overlever og hvem som ikke overlever, mener han det er bedre om mange får litt for mye:
**– Akkurat nå brenner det for å overleve. Om vi klarer oss fint med x millioner i avlysningskompensasjon i år, trenger vi antakelig samme sum neste år. Og det er blant de store arrangørene du finner de største tapene. Om arrangører trenger over 30 millioner for å overleve kan nok diskuteres, men jeg håper ikke at Kulturrådet dermed strammer inn så det går ut over alle.

Disse har søkt om de største summene – på bakgrunn av inneværende års budsjett – i synkende størrelse:

Stavernfestivalen AS
All Things Live Norway AS,
Tons of Rock Festival AS,
Palmesus AS,
Festningen AS,
Momentium Live AS,
Rogaland Fritisdpark AS,
Konsertsystemer LLB AS,
Kadetten AS (se egen sak om Kadetten her)
Stiftelsen Roseslottet 2020,
Idyll festivalen

Alle disse har søkt om 10 millioner eller mer. Stavernfestivalen, All Things Live, Tons of Rock og Palmesus er de største, på mellom 30 og 40 millioner kroner. For en oversikt over hvilke søkere som har søkt de største summene – og hvem som eies av andre, store søkere, se her.

Kompensasjonsordninga runde to ble utvida til 1,4 milliarder kroner – like før Abid Q. Raja (V) annonserte at statsstøtten skulle vris til å støtte aktivitet, altså faktisk avholdte arrangement. Mer om denne nyere stimuleringsstøtten, og de seineste endringene i den her.

 

Red anm.: Ballade velger å la søker 1* og søker 2** uttale seg anonymt, da vi anser debatten om millionstøtte i arrangøravlysning som så viktig at den bør belyses fra flere sider. Det sier også noe om prosessen – og debatten som har fulgt den – at flere ikke vil gå nærmere inn på meninger som kan knyttes til søknadene deres. Vi legger også til grunn at krisen, som treffer alt kulturliv som baserer seg på fysisk publikum i 2020, gir en såpass spesiell situasjon at det er bedre om saker blir bredt belyst.

  Andre runde av koronakompensasjonene: Rundt 269 millioner statlige kroner til kulturarrangører og underleverandører ble klare til utbetaling for ei uke siden.

  Over en milliard igjen: Tilsammen 1,4 milliarder kroner er satt av til arrangører og underleverandører som måtte avlyse i sommerperioden (til og med 31. august). Fristen for å søke gikk ut 15. september, og utbetalingene har stadig blitt utsatt igjennom høsten. Den samla potten ble økt etter at de første søknadene kom inn.

  Kulturrådet har igjen 400 søknader som enten fortsatt er til behandling, eller er trukket, i skrivende stund. 143 av disse ber om at årets planer, der de  oppjusterer inntektsgrunnlaget sitt, legges til grunn.

  (Kilder: kulturradet.no og ballade.no)

  Red. anm.: Ballade ble oppmerksom på at noen av søknadene er trukket underveis, og har oppdatert med detaljene om dette dagen etter publisering.

  For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

  Hold deg oppdatert

  Meld deg på vårt nyhetsbrev