Cosmopolite 2006 (Foto: cosmopolite.no)

En nasjonal jazzscene uten hus

INTERVJU: Leieavtalen med Cosmopolite/Belleville er sagt opp av huseieren, og må ut av lokalene innen mars 2008. Det medfører blant annet at Nasjonal jazzscene står uten husvære. Nå må jazzscenen finne seg en ny boltreplass. Mest av alt ønsker de seg et eget sted på linje med det folkemusikkscenen nå får i Oslo, sier daglig leder for Nasjonal jazzscene, Jon Olav Kringeland.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

I 2005 bevilget regjeringen 1,5 mill. kroner til Nasjonal jazzscene for arbeidet med å utvikle et nasjonalt senter for jazz. Fra Nasjonal jazzscene heter det videre: Erfaringene fra prøvedriften, samt signalene fra det offentlige og jazzmiljøet selv, pekte mot å etablere scenen på ett sted. Valget falt på Cosmopolite. Cosmopolite er den Oslo-klubben som i størst grad tilfredsstiller kravene som er stilt til en nasjonal jazzscene. De viser et stort engasjement og uttrykker vilje og interesse for å skape en aktivitet som harmonerer med jazzmiljøets ønsker, i tillegg til de fysiske mulighetene som ligger i Cosmopolites lokaler. Nasjonal jazzscene har med utvidelsen til to scener på Cosmopolite blitt et komplett møtested mellom musikere og publikum.

12. oktober 2006 åpnet Nasjonal jazzscene, i samarbeid med Cosmopolite, den intime klubbscenen Belleville med kapasitet på ca 150 personer. Det ble en kortvarig affære. Fra mars neste år må Cosmopolite og Belleville nemlig ha funnet seg et nytt sted å arrangere sine konserter. Nasjonal jazzscene står dermed igjen uten fast base i Oslo.

Daglig leder ved Nasjonal jazzscene, Jon Olav Kringeland, beklager at huseierne nå har sagt opp leieavtalen med Cosmopolite, men han er ikke overrasket over det som har skjedd:

— Leieavtalen til Cosmopolite har helt siden de flyttet inn på sin nåværende adresse inneholdt planer om at eierne ønsker å bygge hotell på stedet. Cosmopolite har derfor vært oppmerksom på den trusselen siden de flyttet inn, og forholdt seg til kortvarige kontrakter, sier Kringeland til Ballade i dag.

Han sier Cosmopolite følte seg på tryggere grunn da de for et par år siden undertegnet en femårsavtale med eierne.

— Det er denne også vi har forholdt oss til. Den langsiktige avtalen ga en indikasjon på at hotellplanene var skrinlagt, men det viste seg altså ikke å stemme, fortsetter Kringeland.

Eieren av bygget er Ansgar A/S ved daglig leder Lars Ottesen, gjennom selskapene Realinvest Holding og Landlord Eiendom som iverksatte oppsigelsen fra mars 2008.

Fortsetter med konserter

Hvilken betydning får dette for den nasjonale jazzscenen?

— Det betyr at både Cosmopolite og Belleville må ut av lokalene innen mars neste år. Vi synes det leit at avtalen nå er sagt opp. Vi følte vi var veldig godt i gang, og at vi har fått til et sted som fungerte etter intensjonene. Men vi aksepterer situasjonen og er i god dialog med Cosmopolite for å jobbe med alternative løsninger. For jazzscenens del vil vi fortsette med konserter uansett. Vi håper at Cosmopolite finner egnede lokaler slik at vi kan fortsette samarbeidet. Jeg tror det kan bli vanskelig å finne langsiktige alternativ på så kort tid. Men gode kortsiktige løsninger skal vi uansett få til – samt at vi skal legge en bra langsiktig plan.

Burde ikke en lengre leieavtale vært sikret, med tanke på de mange oppgraderinger som er foretatt og det forhåndsarbeidet som er lagt ned?

— Det er investert mye penger ja, men noe betales tilbake i henhold til kontrakten. Mye er også investert i løse ting som vi kan ta med oss videre. Cosmopolite har dessuten hatt en langt lavere husleie enn ellers i området, på grunn av klausulen i kontrakten om oppsigelse på kort varsel. Vi mener derfor investeringen har vært lav, og de lave kostnadene har gitt oss muligheter til å arrangere flere konserter enn vi ellers kunne fått til på like lang tid. Det er derfor ikke noe krise for oss, men det er klart; det var en nedtur å få den meldingen.

Ønsker egen scene

Styreleder i Nasjonal jazzscene, Valgers Svarstad Haugland, uttaler i Dagbladet i dag at det kan være aktuelt å etablere seg i ”egne lokaler”. Hva ligger i dette?

— Helt siden arbeidet med Nasjonal jazzscene startet har det vært et uttalt mål å etablere seg på et fast sted. Det er et langsiktig mål, og vil temmelig sikkert ikke skje i mars neste år. Men jazzen fortjener et eget sted å være. Folkemusikken får sin egen scene fra 2009, og det ville vært naturlig med en egen scene også for jazzen, beliggende i Oslo og som en av Europas fremste, avslutter Jon Olav Kringeland.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev