Jan Lothe Eriksen 2006 (Foto: nfd.no)

NFD: – TONO har et problem

Det er et problem at komponistrettigheter tilknyttet en tradisjonell ballade kan godskrives nye opphavsmenn. Når det i tillegg er slik at dette skjer på grunn av en misforståelse tilknyttet utfylling av TONOs registreringsskjema, så bør TONO endre sine rutiner, mener daglig leder i Norsk Folkemusikk- og danselag, Jan Lothe Eriksen.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Jan Lothe Eriksen, daglig leder i Norsk Folkemusikk- og danselag

Alle kan gjøre feil, og det er avklarende at produsent Sindre Hotvedt nå beklager på ballade.no og i Kulturnytt at det kan ha skjedd en feil i føringen av registreringsskjemaet. Noen feil er lette å rette opp, så derved burde den konkrete saken med rettighetene til middelalderballaden ”Margjit og Targjei Risvollo” snart være ute av verden.
 
Norsk Folkemusikk- og Danselags motivasjon for å ta opp saken tilknyttet utgivelsen ”Elverhøy” og sangen ”Natta vi har” har ikke vært å ødelegge for en ung artists debut. Motivasjonen er av prinsipiell art. Og vi presiserer at vi aldri har brukt begrepet plagiat i denne saken. For å presisere videre så ser NFD svært positivt på at den tradisjonelle folkemusikken inspirerer til ny musikk og brukes som grunnlag i nye komposisjoner. Og produksjonen ”Elverhøy” med melodien ”Natta vi har” er ikke noe unntak i så måte. Tvert i mot så er det vår oppfatning at suksessen Helene Bøksle nå gjør med denne innspillingen er bra både for pop-sjangeren og folkemusikken.
 
Men selvfølgelig har også unge debuterende plateartister ansvar for at ting foregår riktig, og i dette tilfelle står ikke debutanten alene sammen med sine medmusikanter. Hun har et profesjonelt management og et vel etablert plateselskap i ryggen. Derfor er det underlig at en slik feil oppstår, og at angivelsen av opphavsmennene til ”Natta vi har” fremstår forskjellig i TONO, på platen og på Helene Bøksles hjemmeside (- på hjemmesiden er dette nå rettet).
 
At det nå ser ut til å bli ryddet opp i denne konkrete saken forhindrer imidlertid ikke at noe slikt ikke kan skje igjen. Vi ser at TONO fremholder i ulike sammenhenger at systemet er basert på tillit. Dette har vi forståelse for, men noen praktiske grep for å styrke sikkerheten i systemet ville bidra til at tilliten fikk bedre kår.
 
Vår utfordring til TONO er todelt:

* For det første: Det enkleste og billigste TONO kan gjøre er at man i anmeldelsesskjemaet for nye verk legger inn et felt der man krysser av for om dette er en bearbeidelse av tradisjonell folkemusikk, med plass til angivelse av kilde (for eksempel under ”andre opplysninger”). Dette ville forebygge feil som den vi nå har opplevd, lette registreringen i TONO og skape bedre oversikt over varianter og bearbeidinger av folkemusikk. Særlig når tittel på verket endres.
* For det andre bør TONO knytte til seg fagkompetanse som kan brukes når det kreves rettigheter for bearbeiding av tradisjonell folkemusikk. Dette er et komplisert område uten fasitsvar. Men om man ikke har inngående repertoarkjennskap så kan tilfeldighetene lett få råde grunnen.   
I vårt brev til TONO, som ble sendt 3. mai, sier vi bl.a.:
— Vi har stor forståelse for at TONO ikke kan kjenne igjen en tradisjonell ballade når den har skiftet navn, slik TONOs vurderingssystem er lagt opp i dag. Men vi forstår det også slik at TONO ønsker å ta folkemusikken på alvor, og varsler derfor at Norsk Folkemusikk- og Danselag ønsker fortsatt dialog med TONO for å finne frem til et system som sikrer at det tradisjonelle materialet gis kredit som tradisjonelt. 
 
Vi avventer svar fra TONO.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Krafttak for sang

Fagkonsulent

Folkeakademienes landsforbund – Sang i eldreomsorgen

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev