Trine Skrei Grande (Foto:Venstre)

Folkemusikklinjene i Valle og på Vinstra sikret

Etter budsjettforliket på Stortinget mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet hersket det usikkerhet om hvordan et kutt på 20 mill kroner i utdanningsbudsjettet ville kunne slå ut for landslinjene i videregående skole. Utdanningskomiteen på Stortinget har nå avgitt sin innstilling, og Venstres Trine Skei Grande har vært opptatt av å skjerme folkemusikklinjene. Med denne innstillingen mener hun Landslinjene i folkemusikk er sikret mot nedskjæringer neste år, skriver folkemusikkbladet Kvinten.

Kalender

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Hele merknaden lyder:

«Tilskudd til landslinjer (post 60)
Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen i finansinnstillingen der post 60 reduseres med 20 mill. kroner. Avtalepartiene er enige om å tilbakeføre 8 mill. kroner, slik at reduksjonen blir 12 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag.

Flertallet vil med tilbakeføringen av midler styrke tilskuddet til innkjøp av utstyr.

Flertallet mener at landslinjer som er særlig kostnadskrevende og de som har nasjonal betydning må prioriteres.

Flertallet vil be om en gjennomgang av de linjer som nå har landslinjestatus for å vurdere om en del av de tilbud som kom inn under ordningen på 1990-tallet, bør få annen status, som et fylkeskommunalt tilbud eller som et (fylkeskommunalt) landsdekkende tilbud.»

Til Kvinten sier Trine Skei Grande, parlamentarisk leder i Venstre og medlem i Stortingets utdanningskomite, at landslinjene i folkemusikk med dette er skjermet fra nedskjæringer som følge av budsjettet. Hun sier videre at det er viktig for Venstre at de to folkemusikklinjene nå blir sikret i sammenheng med den gjennomgangen komiteen nå har bedt om.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev