Bygda dansar/Foto: Silje Onstad Hålien

Bygda dansar til Buskerud

Det 3-årige folkedansprosjektet «Bygda dansar» kommer fra høsten av til Buskerud, og vil arbeide der helt til våren 2012.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Flere fylker stod i kø for å få prosjektet, men Buskerud ble valgt på grunn av det gode forarbeidet som har vært gjort i fylket, skriver Bygda dansar i en pressemelding.
Det vil bli ansatt prosjektleder med base i Trondheim, og hallingdanser Martin Myhr er allerede tilbudt jobben som lokal prosjektmedarbeider.
— Buskerud har bygget opp store ressurser på folkedans og folkemusikk i deler av fylket og har lange tradisjoner for spell og dans, sier Egil Bakka som er prosjektansvarlig for Bygda dansar.
Han tror at Bygda dansar vil bidra til å få opp aktiviteten i delene av fylket der dansen ikke står så sterkt, og være en bidragsyter på å heve nivået på de mange talentene som allerede finnes i Buskerud.
— Et nært og godt samarbeid med lokale spellmenn, dansere og andre ressurspersoner er viktig for å kunne gjennomføre Bygda dansar på en
skikkelig måte, og vi håper at miljøet i Buskerud støtter opp om prosjektet med de gode kreftene som finnes, sier Bakka.
Om Bygda dansar

Rådet for folkemusikk og folkedans ønsket å finne en god løsning på profesjonell presentasjon av norsk tradisjonsdans. Det er overordnet mål å unngå sentralisering, og på samme tid både å fordele ressursene og å konsentrere innsatsen. Derfor prosjektet «Bygda dansar», der fylke for fylke får en intensiv satsing for oppbygging av et tidsavgrensa regionalt ensemble.
Gjennom en periode på tre år, som varer fra høsten 2009 til våren 2012, vil en stor gruppe ungdommer i Buskerud få undervisning i dans med lokal tradisjonsdans som grunnlag og kjerne. Undervisninga går på fritid, men skal ha en tyngde og en kvalitet som fører ungdommene opp mot et profesjonelt nivå innefor sin sjanger og utvikler gruppa til et ensemble.
Målet er at folkedansensemblet i Buskerud utvikler en elevpresentasjon ved slutten av hvert arbeidsår og en scenepresentasjon som et sluttprodukt i arbeidet sitt. Det kan og hende at spesielle talent innenfor ensemblet får spesialtilbud.
Et annet mål for Bygda dansar i Buskerud er at 2-5 av talentene ensemblet utvikler, skal kunne etablere seg som tradisjonsdansere på frilansbasis og kunne formidle den lokale tradisjonsdansen både som dansere og pedagoger.
2001-2004 gikk pilot-prosjektet «Fjordapuls» i Sogn og Fjordane, der ensemblet viste sluttforestillingen «Meistermøy» blant annet på Førdefestivalen og Kunsthøyskolen i Oslo. 2004-2007 gikk så det første prosjektet «Snu nordvest» i Møre og Romsdal. Folkedansrevyen «Lykkejegeren» ble vist på Folkekulturfestivalen i Trondheim, og sluttforestillingen «Tru og Utru» hadde premiere på Molde Internasjonale Jazz Festival. Begge sluttforestillingene har hatt anerkjente Leif Stinnerbom som regissør, mens Sigurd Heide vil ha hovedansvar for forestillingene til Lea de.
Dette i følge en pressemelding. For mer informasjon se Rådet for folkemusikk og folkedans og Bygda dansar sine hjemmesider.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev