Franciscushogenberg scholeusstikket Foto: Nasjonalbiblioteket

Alle norske middelalderballader samlet i 12 bind

Utgivelsen markeres med utstilling og samtale i på Nasjonalbibliotaket, samt balladekonsert med KORK og gjeste-kvedere i Store Studio på Marienlyst.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Nasjonalbiblioteket har ferdigstilt et mangeårig vitenskapelig prosjekt med kartlegging og publisering av de norske middelalderballadene. Nå utgis de siste av et tolvbinds verk med tekster og melodier til alle ballader som er nedtegnet i Norge.
Middelalderballadene tilhører er en episk sjanger som i Norge kan spores tilbake til møtet mellom kontinental ridderdiktning og norske tradisjoner på 1200-tallet. Mye tyder på at hoffet i Bergen var først ute, og at sjangeren spredte seg derfra til resten av Norge og Norden.
Balladene har stort sett levd i en muntlig tradisjon. En og samme ballade er blitt sunget på mange ulike måter, og tekster og melodier har variert fra utøver til utøver og fra gang til gang.
– Den eldste lyden av Norge som vi fortsatt kjenner til og kan gjengi, er middelalderballadene. Balladene oppstod i en tid da landet ellers var fattig på kultur, og har hatt stor betydning for å bygge norsk identitet. I 700 år har de vært framført i hele landet med ulike varianter av tekst og melodi. Nå har Nasjonalbiblioteket sluttført et fantastisk arbeid med å samle og publisere de ulike versjonene, og jeg er veldig stolt av å presentere denne monumentale kulturarven, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre i en pressemelding.
Lang tids samling
Siden folkeminnesamlere begynte å skrive ned middelalderballader i Norge på 1800-tallet, har det vært arbeidet for å publisere disse visene i en vitenskapelig utgave. I 1992 startet tidligere Norsk visearkiv arbeidet med en samlet oversikt over alle skriftlige kilder av tekst og melodi til middelalderballader som er sunget i Norge. Opp mot 1 500 nedskrevne melodier og rundt 5 000 tekstvarianter av til sammen 265 balladetyper ble registrert.
22. november utgis de siste av tolv bind, der alle melodiene og inntil fire varianter av tekstene til hver ballade er blitt vitenskapelig redigert. Bokverket består av åtte digitale bøker med tekster som publiseres på bokselskap.no og fire trykte bøker med melodier, som utgis i samarbeid med Norsk Folkeminnelag og Spartacus.
Utstilling, samtale og konsert
Samme dag åpner i den forbindese utstillingen Piri mitt mitt parian, som med utgangspunkt i tre sentrale middelalderballader – «Draumkvedet», «Villemann og Magnhild» og «Tordivelen og flua» – gir et innblikk i balladesjangerens historie i Norge. Samme kveld møtes Knut Reiersrud, Øyonn Groven Myhren, Olemic Thommesen, Olav Solberg og Karin Haugen til en samtale om middelalderballadene og arven de fører med seg.
Dagen etter blir det balladekonsert med Kringkastingsorkesteret i Store Studio på Marienlyst i Oslo. Kirsten Bråten Berg, Kim Rysstad, Mari Midtli og Gunnhild Sundli deltar, og Knut Reiersrud har skrevet en helt ny melodi til den dramatiske balladen om Ivar Elison.
Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre er programleder. Konserten vises på Hovedscenen, NRK 2, 11. desember.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.