GloppenBredde180Knapp

Sure budsjettoner i Akershus

Akershus fylkeskommune har vedtatt kutt på 3,2 millioner kroner i kultursektoren. Dermed blir Akershus Kultursenter med aller største sannsynlighet nedlagt fra årsskiftet. – Udramatisk, hevder avdelingsleder Øyvind Nordahl i fylkesorganet Akershus Kultur. – Meget beklagelig, kontrer Christian Møllerop i Akershus Teaterverksted.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

Kompetanse- og servicesenteret Akerhus Kultursenter har eksistert i 15 år, i sine leide Thon-lokaler i Strømmen Storsenter. Men fylkesadminsitrasjonens krav om 2 prosent kutt i kulturbevilgningene, betyr kroken på døra for Kultursenteret. Riktignok er formelt vedtak ikke fattet ennå, men Øyvind Nordahl, avdelingsleder for fagavdelingene musikk, kunst og scene bekrefter overfor Ballade.no at alt peker i den retning.

— Det forhandles om dette akkurat nå, men i oktober forventer vi at et vedtak om at leieforholdet opphører 1. januar 2003 vil foreligge. Politiske vedtak må få konsekvenser, og denne nedleggelsen er en direkte konsekvens av fylkespolitikernes vedtak om at vi må spare 3,2 millioner kroner, som tilsvarer to prosent av fylkets kulturbudsjett, kommenterer Nordahl.

Utspilt sin rolle?
Akershus Kultursenter omfavner i dag mange grupperinger innenfor fylkets kulturliv. Nordahl mener likevel at senteret på mange måter har overlevd seg selv.

— Da det ble opprettet for 15 år siden, var planen at senteret skulle fylles med mange formål og aktiviteter. Det har imidlertid vært en rivende utvikling siden den gang, med etablering av mange mindre, lokale kulturhus. Aktiviteten i Akershus Kultursenter i dag er derfor langt mindre enn den var, og ikke minst var tenkt å være. Når kuttene først skal iverksettes, er det derfor logisk å ta dem her, heller enn ute i de lokale sentrene hvor det meste av aktivitetene foregår, framholder Nordahl.

Nordahl hevder samtidig at det har vært ganske bred politisk enighet rundt de vedtatte kuttene. Enig er derimot ikke Christian Møllerop i Akershus Teaterverksted, en av dagens brukere av Akershus Kultursenter.

Han framhever at øvingslokalene i senteret er blitt brukt av forskjellige grupperinger fra så vel musikk- som scenemiljøet knyttet til kurs- og kulturverkstedvirksomhet, og disse blir nå husløse fra nyttår.

— Amatørgrupper vasser ikke i penger, og det er heller ikke flust med passende tilbud på denne fronten. Det ligger derfor i kortene at mange aktiviteter får sine eksistensbetingelser vesentlig forverret over nyttår. Og det er meget beklagelig.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev