© Music on Top

Sterk, men lite synlig kulturutveksling?

EU-støttede Music on Top legger til rette for kunstneriske samarbeid på Nordkalotten, men gjør i følge nordnorske musikere lite for å spre informasjon til dem som ikke er direkte involverte i prosjektet.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

– En av utfordringene har vært å gjøre prosjektet så kjent ute blant musikere og folk generelt som det fortjener å være, sier Kjell Arthur Helmersen, styringsgruppeleder i EU-prosjektet Music on Top.

Det EU-støttede prosjektet startet i 2008 som et initiativ for å styrke det musikalske samarbeidet på Nordkalotten gjennom konsertvirksomhet, seminarer og annen kompetanseutveksling. I første fase var prosjektet et samarbeid mellom Kultur i Troms, Norrbottensmusiken i Sverige og Oulu Sinfonia i Finland. Nå i sin andre treårs periode er også de øvrige samarbeidspartnerne i Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (LiNN) inkludert: Musikk i Nordland, Scene Finnmark og Nordnorsk Jazzsenter.

I perioden 2011 til 2014 er prosjektets totale støttesum på 1,4 millioner euro – rundt 11 millioner kroner.

Lite synlig utad
Musiker Ola Asdahl Rokkones jobbet som prosjektkoordinator i Music on Tops første fase. Nå som han ikke lenger er involvert hører han om prosjektet via kollegaer, men opplever ikke at det jobbes aktivt for å spre informasjon til den delen av musikkmiljøet som ikke har direkte tilknytning til prosjektet. Han tror likevel Music on Top har hatt utelukkende positiv effekt på de involverte.

– Prosjektet tar fatt i det å jobbe på tvers av landegrenser i nord. Det er mye kortere fra Tromsø til Luleå enn fra Tromsø til Oslo. Jeg tror prosjektet har vært bra for de involverte institusjonene og for utvekslingen av musikere, sier Asdahl Rokkones.

Fra kursvirksomhet ved Music on Top

Øystein Blix, musiker og daglig leder for Tromsø Jazzklubb, synes også Music on Top virker som et positivt initiativ, men sier han som musiker har merket lite til prosjektet.

– De hadde som forutsetning at prosjektet skulle være for ansatte i fylkeskommunen og unge storband, da ekskluderer det naturligvis musikere fra det frie feltet.

Ikke for det frie feltet
Blix skulle gjerne sett at det frie feltet ble innlemmet i prosjektet i større grad, men ifølge styringsgruppeleder Kjell Arthur Helmersen er ikke Music on Top et prosjekt som skal finansierer frilansmusikere.

– Det er slik at det er Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge som er deltagere i prosjektet fra norsk side. I de aktiviteter som inkluderer profesjonelle musikere så betyr dette at det er LiNNs egne produksjoner som skal på turne, og i våre egne produksjoner bruker vi også egne musikere der det er mulig, sier Helmersen.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Ballade på Twitter

Peter Hauptmann, prosjektleder i Music on Top, påpeker at søknadskrav i forbindelse med EU-støtte ofte gjør det vanskelig å innlemme det frie feltet.

– Dilemmaet er primært at EU-prosjekt ofte krever organisasjoner som eiere for å få finansiering. Innenfor musikkområdet er det oftest profesjonelle orkestre og lignende kulturorganisasjoner som derfor har muligheten til å drive og starte større EU-prosjekter. Dessverre har ikke det frie musikklivet samme back-up.

Peter Hauptmann
Han legger til at selv om Music on Top først og fremst jobber med musikere ansatt i de ulike organisasjonene, samarbeider prosjektet hvert år med en festival i Norge, Sverige eller Finland, hvor de løfter frem andre ensembler.

Utfordrende samarbeid
Samarbeidet på tvers av landegrensene har likevel ikke vært smertefritt.

– I Sverige har man for eksempel mer elitetenkning, musikerne er som et fotballag hvor man dyrker frem de beste profilene, mens i Norge er tanken mer at alle skal med, forteller Asdahl Rokkones.

– Man brukte mye tid på kulturforskjeller i den første prosjektperioden, men jeg vil tro at dette har kommet prosjektet til gode i andre prosjektperiode. sier den tidligere prosjektkoordinatoren i Music on Top.

Hauptmann slutter seg til at samarbeidet mellom landene har vært utfordrende, men mener utviklingen går i riktig retning.

– Før Music on Top fantes det ikke noe samarbeid. Jeg som prosjektleder ser at min rolle begynner å bli mindre. De sakene jeg før gjorde selv gjøres nå i Norrbottensmusiken, Oulu og Musikk i Troms. Personalet fra organisasjonene er i direkte dialog med hverandre.

Styrket kulturutveksling
Hauptmann ser også at musikkutvekslingen har hatt positiv innflytelse. Et av satsningsområdene har bl.a. vært å utvikle unge musikere.

Fra kursvirksomhet ved Music on Top

– Er du 14 år, spiller jazz og bor i Harstad er det kanskje ikke så mange andre som gjør det, men gjennom ungdomssatsingen kan du treffe andre på Nordkalotten som driver med det samme.

Helmersen forteller at prosjektet har gitt ungdommene i regionen muligheten til å lære av profesjonelle utøvere og på den måten gitt en forsmak på hvordan livet som profesjonell musiker kan arte seg.

– Gjennom aktiviteten Woman in Jazz, hvor Nordnorsk Jazzsenter hadde en helt sentral rolle, fikk deltagerne blant annet en egen masterclass med Dee Dee Bridgewater. Dette er selvfølgelig inspirerende for de unge utøverne og vil forhåpentligvis bidra til at de ønsker å fortsette som musikere fremover, slik at vi opprettholder og får en tilvekst av nye, profesjonelle musikere i regionen.

En tredje fase?
Helmersen mener hovedutfordringen fremover vil være å finne måter samarbeidet i prosjektet kan leve videre på uten egne prosjektmidler. Ifølge Hauptmann finnes det også en åpning for en tredje fase.

– Til høsten har vi fått litt EU-støtte til å gjøre ny research på hvordan vi kan samarbeide fremover på Nordkalotten. Vi må finne nye partnere og nye musikkformer for å fortsette arbeidet. Det er viktig å lytte til ulike grupperinger og finne det som er nytt, ser prosjektlederen.

– Om det skulle bli en fase tre så er det ikke unaturlig å tro at dette også kunne fokusert mer på det frie feltet i en søknad, avslutter Helmersen.

Music on Top eies av Norrbotten Big Band i Sverige, i samarbeid med Oulu Sinfonia og Oulun konservatorio i Finland og Kultur i Troms, Musikk i Nordland, Scene Finnmark og Nordnorsk Jazzsenter.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev