Stein Bjelland (Foto: Linn Carin Dirdal)

Rogalandrockens redning?

En sterkere bevissthet om næringsaspektet ved musikk skal legge forholdene mer til rette for Rogalands rockere.

Kalender

Stein Bjelland savner et profesjonelt miljø for rytmisk musikk i Rogaland. På bestilling fra fylkeskommunen har han i samarbeid med Stavanger Rock (STAR) utarbeidet et forslag som skal sette Rogalandsrocken på kartet.

Planen, med arbeidstittelen Musikkraft AS, er et offentlig eid selskap som skal legge til rette for talent-, kompetanse-, og næringsutvikling.

— Det er en framtidsrettet og realitetsorientert modell. Kjerneideen bak Musikkraft AS er næringsaspektet. Det å være profesjonell betyr faktisk at du skal leve av det du holder på med, og da må man legger forholdene til rette. Det er veldig mange som satser på en artistkarriere, instrumentalister og musikere, men vi trenger et apparat. Booking, management, næringsutvikling av artister, internasjonal satsing – alt. Musikkbransjen er som alle andre bransjer, produktet vårt heter musikk, sier Stein Bjelland.

Han mener regionen har vært flinkere til å tenke på næringsaspektet innenfor klassisk og jazz.

— Men det rytmiske feltet henger litt i løse luften.

Les også: [link id=67180 title=»– Hvorfor investerer ikke staten i WiMP?«]

— Fylke med evne til nytenking
Initiativet er finansiert med støtte fra Rogaland fylke og Stavanger kommune. Ideen er at disse skal gå aktivt inn med midler i oppstarten, men at eierne på sikt også skal involvere flere av de store kommunene i regionen.

Målsetningen for Musikkraft AS er sikret drift fra januar 2012, med et årsbudsjett på rundt 3 millioner kroner. Forslaget er foreløpig til høring, og skal vedtas politisk i november. Ifølge Bjelland er prognosene positive.

— Spesielt Rogaland fylkeskommune har vært en veldig pådriver i kulturnæringsutvikling, med evnen til å se utover den vanlige tenkningen. Poenget er å sette opp et selskap, og at eierne får mer igjen for det enn det de gjør nå; samle kompetansen, bygge kompetansen, være de som kan gå inn å prioritere, gjøre de vanskelige valgene. Gjennom en helhetstenkning er det lettere å tiltrekke seg kapital, prosjektmidler, og å engasjere.

En bransje i forandring
Bjelland har førstehåndserfaring med livet som turnerende rockestjerne fra bandet Getaway People, han har jobbet som lærer, og var en av nøkkelpersonene i utviklingen av Numusic festivalen. I 2008 etablerte han Great Moments, et privat Stavanger-selskap som arbeider med kommersialisering og profesjonalisering av regionale artister. All erfaring er puttet inn i Musikkraft AS-planene.

— Mange artisters opplevelse av musikkbransjen stammer fra 90-tallet, og har ikke rot i virkeligheten. Det er en ekstrem mangel på forståelse for pengeflyt og rettigheter. Jeg har fått med meg hva bransjen holder på med, og hvordan den har utviklet seg. I dette landet er det mye øldrikking og snakking, men det er jo faktisk det du gjør som definerer hvem du er. Med min sammensatte bakgrunn, så ser jeg at det er mye som kan gjøres, derfor dette selskapet.

Les også:[link id=67149 title=» 7,3 millioner til Musikerordningen«]

Vil stanse lekkasjen av talenter
En av målsetningene er å få bukt med tendensen til at regionalt talent forsvinner til mer profilerte musikkbyer som Oslo og Bergen. Bjelland skjønner hvorfor artister lar seg lokke av allerede etablerte miljøer, men mener det ofte kan være mer frihet å finne i periferien.

— Forholdene er mye mer tilrettlagt her, det er lettere å tenke, lettere å få nye ideer. Vi har en grunderkultur i dette fylket som det ligger en stolthet i, og i utgangspunktet bør alt være tilstede for å tenke større.

Talentutvikling på alle plan
Og Bjelland gjør nettopp det. Han vil samkjøre ressurser som allerede finnes i fylket, fra kulturskolenivå til universitet, for å sørge for at det arbeidet som allerede blir gjort utnyttes bedre. For å kunne dyrke fram et profesjonelt miljø må man være tilstede i alle ledd, mener han.

— Hovedutfordringen er å utvikle bransjeforståelse, jobbe sammen med utdanningen, gjøre undervisningen mer virkelighetsnær. Elevbedrifter trenger ikke alltid være ’vafler mot krig’ eller ’steintroll for fred’. Hvis du studerer musikk på videregående nivå, hvorfor ikke drive et plateselskap?

Det finnes allerede mange etablerte aktører på banen, fra AKKS, bandORG og Metropolis, til ulike festivaler og kulturinstitusjoner. Målet med Musikkraft AS er ikke å ta jobben fra noen, sier Bjelland, men å løfte fram de som allerede gjør noe bra. Han kaller det NAV-modellen.

— Det handler om fokus. Når noen har ressurser og midler, så skal vi løfte fram de aktivitetene som allerede finnes, og deretter se hvor manglene i helhetstenkningen er. Mange aktører jobber på de ulike nivåene, men trekker lite i samme retning. Folk holder på med sine ting, veldig ofte veldig bra, men klarer ikke ta overgangen fra bredde til region, fra amatørskap til profesjonalitet. Det er en veldig idrettslig tankegang. Fra kretslag via elitedivisjon til Barcelona, liksom. Den er lett å forstå for vanlige folk, lett å forstå for finansinstanser. Det skader ikke å bruke en terminologi vi her i idrettsnorge er kjent med.

Investere, ikke støtte
Og Bjelland er bevisst på terminologibruk.

— Jeg snakker konsekvent ikke om støtteordninger, fordi jeg mener at det handler om å investere. Når du investerer så ligger det implisitt en forståelse av tillit til de du investerer i, og en forventning om at du skal ha noe tilbake. Det er de kunstnerisk sterke prosjektene som ligger i bunnen her. Det er de som må forvaltes på en måte som gjør at man kan ha det som et levebrød.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev