Lydkunst, NOTAM 2007

NOTAM må innskrenke driften

INNLEGG: Grunnet budsjettsituasjonen må NOTAM spisse og konsentrere sin virksomhet. – Vi håper på sikt å kunne få bedre bevilgninger og et mer solid grunnlag for videre drift på et høyt nivå, heter det fra NOTAM i dag. Elektroniske tjenester blir borte, plass i studio og lab blir begrenset. Også de årvisse sommer- og vinterskolene forsvinner. – Vi beklager dette, men begrenser skaden for våre brukere så godt vi kan, skriver leder Jøran Rudi.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

NOTAM (Nettverk for teknologi, akustikk og musikk) varslet i 2007 at det ikke ville være mulig å videreføre driften på nåværende nivå uten økt driftsbevilgning, og når denne nå uteblir, må de nå legge om driften.

— Til tross for NOTAMs 14 år med gode resultater, bevilger heller ikke denne gangen kulturdepartementet tilstrekkelige driftsmidler, og på grunn av ustabile prosjektinntekter tvinges nå NOTAM til å redusere driften. Dette vil gå utover brede brukergrupper, som vil få sine arbeidsmuligheter beskåret, advarte leder Jøran Rudi til [link id=63674 title=»Ballade «]i november.

Stenger studio, oppgir elektroniske tjenester

I følge et notat fra NOTAM skisseres nå følgende konsekvenser for videre drift:

*Brukerstøtten reduseres gjennom å stenge ett av NOTAMs to studioer for alminnelig tilgang, og bruk av NOTAMs tekniske utstyr og personalressurser opphører nå normalt å være gratis. Dette gjelder prosjektering, veiledning, rådgivning, og hjelp i studio.

— Vi forsøker oss i første omgang med en relativt lav egenbetaling for brukerne, og håper at disse inntektene, sammen med forhåpentligvis økte grunnbevilgninger i kommende år, skal gi et mer solid grunnlag for drift enn det vi har i dag, heter det fra NOTAM.

*Alle som ønsker tilgang til NOTAMs tekniske og faglige ressurser må heretter fylle ut en kontrakt, hvor NOTAMs bidrag til produksjonene fremgår. Kontrakten forplikter brukeren til å synliggjøre NOTAMs bidrag i sine presentasjoner av prosjektene.

*NOTAM stenger ett av sine to studioer for alminnelig tilgang, og prosjektrommet «Nykvisten» vil bli omgjort til kontor. NOTAMs åpne foredragsserie «NOTAM forum» avsluttes, og det finnes nå ikke lenger et åpent diskusjonsforum om musikkteknologiske problemstillinger i Oslo.

*NOTAMs arbeid med det elektroniske læremiddelet DSP for skoleverket opphører, bortsett fra enkel feilretting. Programmet finnes på syv språk, og vil inntil videre være tilgjengelig, men videreutvikling er umulig uten tilførsel av økonomiske ressurser.

*Videre oppgir NOTAM sine elektroniske tjenester, og kan ikke lenger opprettholde ordningen med gratis webplass og epost-konti for musikklivet. Ordningen vil bli avviklet den 29. februar, og vi ber alle som har konto og/eller webplass hos oss om å skaffe seg ny e-postkonto allerede nå, og gi alle sine kontakter sin nye e-postadresse. Det vil ikke bli viderepeking. Alle med hjemmeside eller eget domene hos oss må flytte sine sider, også før den 29. februar.

*NOTAM kan ikke lenger avse personalressurser til like stor aktivitet på grunn- og innføringsnivå som tidligere – for eksempel så forsvinner nå NOTAMs årvisse sommer- og vinterskoler.

— Ovennevnte tiltak representerer en resignasjon i forhold til noen av de oppgaver NOTAM ble opprettet for å løse, og vi er lite glad for å oppgi den demokratiserende effekten bred brukerstøtte har, heter det fra NOTAM.

Spissing av virksomheten

NOTAM må legge om aktiviteten i retning av:

— flere signal- og egeninitierte prosjekter
— økt antall bestillingsverk – musikk og lydkunst
— flere NOTAM-stipendiater
— større og skarpere tekstproduksjon
— skarpere teknisk utviklingsarbeid
— spissere kurs om spesialiserte temaer
— flere konferanser og seminarer
— større samarbeid med konsertarrangører

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev