osloo20

Norgesnettet om Rockefeller

Daglig leder i NorgesNettet, Terje Haakonsen, ønsker å oppklare litt rundt påstandene om at Rockefeller tar overpris for bruk av en NorgesNett-PA.

Kalender

Cikada RBK + EAU

23/10/2020 Kl. 18:30

Oslo

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

25/10/2020 Kl. 20:00

Viken

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Av Terje Haakonsen, daglig leder, NorgesNettet

Ole Petter Andreassen hevder i sin kritikk av Rockefeller/John Dee i Ballade fredag at «PA’en på John Dee er en Norgesnett-PA. Selv om Norgesnettet har vedtatt at det ikke er lov å ta mere enn maks 1800 kr i vedlikehold for en Norgesnett PA, tar John Dee 700 kr ekstra.» Dette er ikke korrekt.

NorgesNettet leier ut teknisk utstyr til spillestedene i nettverket til svært gunstige vilkår. Leieprisen for hver enkelt spillested beregnes ut fra utstyrets verdi, antatt levetid, arrangementsfrekvens og antatt restverdi ved leietidens utløp. Leieforholdet er nedfelt i en omfattende leie – og driverkontrakt mellom NorgesNettet og det enkelte spillested. Leien er øremerket til å dekke nødvendig vedlikehold, oppgradering og fremtidig utskifting av utstyret, så lenge spillestedet er medlem i NorgesNettet. Hensikten er selvsagt å holde utstyret i topp stand, til beste for artister og publikum.

En premiss i avtalen er at utstyret, ved utleie til artister som ønsker å egenpromotere konserter eller andre likestilte aktører av typen ideelle foreninger m.v., skal leies ut til en svært gunstig pris. Siden verdien og omfanget på det utstyret vi leier ut til spillestedene varierer etter lokale behov ville det vært lite hensiktsmessig å bestemme en fast leie for samtlige 24 spillesteder i nettverket. Noe som derfor hverken er vedtatt eller praktisert.

De fleste som kjenner litt til markedspris på lyd- og lysutstyr vil forstå at en leiepris på kr. 2500,- pr. arrangement for det lyd- og lysutstyret som står på John Dee er godt innenfor kategorien «svært gunstig pris».

Med vennlig hilsen NorgesNettet

Terje Haakonsen, daglig leder

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev