Lin Marie Holvik (Foto: Privat)

Lin Marie Holvik blir direktør for Kulturtanken

Holvik er tilsatt av Kulturdepartementet i en åremålsperiode på seks år.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Tidligere Rikskonsertene, som skiftet navn til Kulturtanken tidligere i år, har fått nytt og utvidet mandat, nye oppgaver og ny styringsstruktur for å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken for alle kunstuttrykk.
Holvik tar over stillingen etter Ådne Sekkelsten, som har fungert som direktør for Kulturtanken siden 1. februar, etter Turid Birkelands bortgang i desember 2015.
– Lin Marie Holvik vil, med sin erfaring blant annet fra oppbyggingen av Nordahl Grieg videregående skole i Bergen, inspirere og engasjere Kulturtanken til å oppfylle sitt nye mandat. Jeg er sikker på at hun, sammen med den kunst- og kulturfaglig sterke staben ved Kulturtanken, vil bidra til å forme den videre organiseringen av Den kulturelle skolesekken Norge på en svært god måte. Under ledelse av fungerende direktør Ådne Sekkelsten er det allerede lagt et godt grunnlag for dette arbeidet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.
Lin Marie Holvik (f. 1962) er utdannet lærer (1994) med mastergrad i organisasjon og ledelse (2012). Holvik har vært lærer, pedagogisk leder og rektor ved Rå ungdomsskole i Bergen, samt prosjektleder og rektor for Nordahl Grieg videregående skole samme sted og er p.t. rektor ved Årstad videregående skole.
Med bakgrunn i arbeidet på Nordahl Grieg videregående skole, er hun mye brukt som foredragsholder spesielt om utvikling og bruk av teknologi i undervisningen, om å skape en tettere relasjon mellom skolen og samfunnet for øvrig, og å gjøre skolen attraktiv for elever.

Stillinger

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev