Per Platou (foto: Øyvind Holen)

Knutepunkt til besvær

INTERVJU: Etter å ha blitt etablert som festival i 1978 ble Kortfilmfestivalen knutepunktinstitusjon fra 2006, med nytt styre oppnevnt av Kulturdepartementet, Agder fylkeskommune og Grimstad kommune. Nå har programkomiteen trukket seg i protest mot det de mener er brudd på vedtektene fra den nye styret. – Når Øyafestivalen nå blir knutepunktinstitusjon vil jeg oppfordre dem til å følge nøye med på at vedtektene blir fulgt, sier Per Platou, tidligere medlem av programkomiteen.

Kalender

Oslo Operafestival OPERAKONSERT

17/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Oslo Operafestival OPERAPERLER

17/09/2021 Kl. 21:00

Oslo

Oslo Operafestival – Lørdagsopera

18/09/2021 Kl. 15:30

Oslo

Av Carl Kristian Johansen

Kortfilmfestivalen startet på Røros, men har blitt arrangert i Grimstad siden 1988 etter noen år i Trondheim. Festivalen har hatt et bredt program som har inkludert musikkfilm, musikkvideoer, og egne konsertkonsepter. I fjor stod Brakhage på plakaten, et konsept der Lasse Marhaug og Andreas Meland gjør musikk til et utvalg av Stan Brakhages stumfilmer.

Hovedprogrammet til Kortfilmfestivalen har i alle år vært det norske konkurranseprogrammet for kortfilm.

Fra 2006 ble Kortfilmfestivalen knutepunktinstitusjon, noe som betydde at det arbeidende styret, flere av dem involvert siden oppstarten på Røros, ble erstattet av nytt styre. Kulturdepartementet oppnevnte Solveig Solbakken (Ap) som styreleder, og hun fikk selskap av to representanter fra Aust-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune.

Tilsidesatt

Det gamle styret ble til programkomité, som ifølge vedtektene har det kunstneriske ansvaret for festivalen. Nå har programkomiteen trukket seg i protest. Begrunnelsen fra programkomiteen er at styret har overkjørt vedtektene ved å gi daglig leder fullmakt til å utarbeide festivalens profil.

— Vi har trukket oss fordi vi ble overkjørt av et styre som ikke følger vedtektene som de har blitt ansatt på, sier tidligere medlem av programkomiteen Per Platou.

— Det er klart nedfelt i vedtektene at programkomiteen har det endelige kunstneriske ansvaret, og det ble satt til side på et ekstraordinært styremøte. Det skal ikke skje, sier Platou.

Ifølge Platou stod en enstemmig programkomité bak et forslag til innstramming av festivalen som bestod i å kutte en visningssal, et kortfilmprogram og deler av dokumentarprogrammet.

— Daglig leder gikk imot dette og gikk til styret med sin dissens. Det ble avholdt et ekstraordinært styremøte som gav daglig leder medhold. Styret visste at programkomiteen ville trekke seg hvis det skjedde. Styreleder er Kulturdepartementets representant, men følger ikke vedtektene, hevder Platou.

— Styret brukte det økonomiske argumentet, men jeg kan ikke se at det å kutte ned på det norske konkurranseprogrammet koster mer penger. Dessuten er det ikke gjort noen utredninger på økonomien, og vi har aldri sett et offisielt statement fra styreleder, sier Platou.

Knutepunktvarsku

— Vi var skeptisk til å bli knutepunktinstitusjon, men vi hadde kanskje ikke noe valg. Det er uheldig at kommune og fylkespolitikere blir nødt til å forholde seg til noe de ikke har forutsetning for å kunne noe om.

Øyafestivalen, som nettopp fikk tilbud om knutepunktstatus, har varslet at de vil diskutere styresammensetningen. Kulturminister Trond Giske har uttalt at departementet kan være villig til å fire på kravet om styreleder.

Platou sender allikevel et varsku.

— Når Øyafestivalen nå blir knutepunktinstitusjon vil jeg oppfordre dem til å følge nøye med på at vedtektene blir fulgt. Det er viktig at man passer på og skjønner at lovene til organisasjonen er nedfelt i vedtektene.

Lyn fra klar himmel

Daglig leder i Kortfilmfestivalen Torunn Nyen er ikke enig i kritikken fra forhenværende programkomité og Per Platou.

— Som daglig leder er jeg ansvarlig for Kortfilmfestivalens samlede virksomhet og rapporterer til styret. Når Kortfilmfestivalens programkomité blant annet vedtok å forkorte norsk hovedprogram fra 16 til 10 norske konkurranseprogram var dette så store grep at jeg ikke kunne overskue konsekvensene verken økonomisk og filmpolitisk. Derfor anket jeg dette inn for styret og ba om støtte til mitt forslag om å beholde status quo i festivalens konkurranser i 2008.

Nyen sier at uenigheten med programkomiteen var både av filmpolitisk og økonomisk art.

— Komiteen foreslo å kutte ut en kino, og det var sammenfallende med mitt forslag til innstramning. Men å kutte i norsk konkurranseprogram var, slik jeg så det, blant annet ensbetydende med å redusere antall deltakere. Og det får selvsagt konsekvenser for festivalens økonomi. Da programkomiteen vedtok dette, var det ikke utredet økonomisk. På meg kom vedtaket bokstavelig talt som lyn fra klar himmel. Det var verken utredet eller sendt ut på forhånd.

— Dersom vi hadde fått forslaget på forhånd, kunne vi ha drøftet de filmpolitiske konsekvensene med relevante samarbeidspartnere i filmbransjen. Jeg har ikke satt meg i mot å utrede dette, men tiden jeg trengte for å forberede neste års festival tillot ikke utsettelser.

Forhenværende programkomité viser til vedtektene som slår fast at programkomiteen har kunstneriske ansvar i Kortfilmfestivalen, og at endringer i vedtektene må behandles i Kulturdepartementet, fylkeskommunen og kommunen før de trer i kraft. Programkomiteen har nå trukket seg – hva er status i Kortfilmfestivalen nå, Nyen?

— Allerede før uenigheten mellom leder og komité oppsto, tok jeg initiativ til å evaluere organisasjonsformen til Kortfilmfestivalen etter to år som knutepunktinstitusjon. Det må nå gjøres. Ellers arbeides det med å forbrede festivalen 2008 på vanlig måte, sier daglig leder Torunn Nyen.

Flere tolkningsmuligheter

Styreleder Solveig Solbakken sier styret var nødt til å ta en avgjørelse, og valgte å støtte daglig leder.

— Fordi daglig leder mente det var umulig å gjennomføre det vedtaket programkomiteen hadde gjort.

— I denne spesielle situasjonen så styret at det var nødvendig, uten daglig leder ville det daglig arbeidet stoppet opp og det ville vært usikkert om vi ville greid å gjennomføre en festival i 2008, sier Solbakken.

Vedtektene sier at programkomiteen har det kunstneriske ansvaret, og forhenværende komité mener at vedtektene er tilsidesatt av styret i dette tilfellet. Hva er din kommentar til det?

— Som styreleder hevder jeg at vi ryddet opp ved å gjør et enkelt vedtak. Vi har ikke gjort noe annet enn det som var nødvendig å gjøre, sier Solbakken.

— Jeg mener at vedtektene kan tolkes på ulike måter, det har denne situasjonen vist. Det betyr at vi må se på vedtektene på nytt, og det ber jeg departementet om hjelp til.

Hvem sitter på det kunstneriske ansvaret i Kortfilmfestivalen nå, Solbakken?

— Pr. i dag er det daglig leder som sitter med det. I den grad daglig leder trenger hjelp til noe meldes dette inn til styret. Vi håper å få på plass en midlertidig programkomité ganske raskt, og jeg beklager sterkt at programkomiteen har trukket seg, sier Solbakken.

Kortfilmfestivalen har disse hjemmesidene, der man blant annet kan lese vedtektene til festivalen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Redaktør

Periskop

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev