© asamaria.com

– Ingen dans for NHO

INNLEGG: MFO-leder Hans Ole Rian reagerer på Kristin Skogen Lunds ønske om å endre særaldersordningene for pensjon, og oppfordrer NHO-sjefen til å besøke danserne i deres arbeidshverdag.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I DN sist fredag boltrer NHO sjef Kristin Skogen Lund seg i forsvar for arbeidsgiverne og angrep på arbeidstakernes lønn og pensjon. Hun avlegger også ballettdanserne en visitt, og hevder at de pensjonerer ved 40 år. Som mye annet av det hun bærer til torgs, er det en sannhet med sterke modifikasjoner.

Men det er riktig at dansere i Nasjonalballetten ved Den Norske Opera & Ballett har en aldersgrense på 41 år. Da er slitasjen så stor og skadene så mange etter mer enn 20 år i et fysisk helt ekstremt yrke at det er de færreste som fortsatt kan prestere det som kreves av arbeidsgiver og publikum. Andre ballettdansere har dessverre ennå ikke fått tilsvarende ordninger.

Danserne begynner med sin intense trening og fagutdanning svært tidlig, og verken utdanningen eller yrkeskarrieren gir rom for annen utdanning. De fleste danserne som ikke lenger kan danse har en annen kompetanse å falle tilbake på, og mulighetene for annet arbeid eller inntekt er tilsvarende små. Det skulle bare mangle om ikke arbeidsgiveren da også sørger for en anstendig pensjon og for at tidligere dansere ikke blir nok et tall i trygdestatistikken. Om noen dansere klarer å skaffe seg annen inntekt ved siden av pensjonen bør ikke det legges dem til last, men tvert i mot vurderes som en hver annen ønsket kombinasjon av pensjon og fortsatt arbeidsinnsats til beste for fellesskapet.

I dag holder NHO sin årlige konferanse i lokale til nettopp Den Norske Opera & Ballett. Jeg vil anbefale sjefen og konferansedeltakerne å unne seg en pause i selvforherligelsen og i stedet oppsøke de omtalte danserne i deres arbeidshverdag i prøvesalene. Men det er vel for mye forlangt?

Hans Ole Rian er forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

(Dette er saken:
I et intervju i Dagens Næringsliv gir NHOs administrerende direktør, Kristin Skogen Lund, en rekke anbefalinger til den nye regjeringen. Blant annet ønsker hun at regjerningen ser nærmere på norske pensjonsordninger. Hun siteres slik i DN:

— Det er også viktig å endre alle særaldersordningene som ikke hører hjemme i et moderne samfunn. Selvfølgelig kan du jobbe i politiet etter at du er 57 år. Du må kunne gjøre andre ting hvis ikke fysikken holder til å gå rundt på gata. Det er mange andre oppgaver. Det gjelder også forsvarets flyvere og en rekke andre arbeidsgrupper. Ballettdansere pensjonerer seg ved 40 år. De er jo ikke totalt arbeidsuføre selv om de ikke kan danse aktivt. En del som nærmer seg 57 år går ut i operativ tjeneste for å være pensjonskandidater. Dette må det gjøres noe med. Det handler om politisk mot, sier hun.

Saken ligger ikke på nett, red.anm).

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev